Nawigacja

Aktualności

Mapy cichych sekcji w Unii Europejskiej

24.02.2020

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej opublikowała w swoim serwisie internetowym przekazane przez państwa członkowskie wykazy oraz mapy cichych sekcji tras kolejowych. Po zmianie TSI Hałas wagony towarowe jadące przez tzw. ciche sekcje nie będą mogły mieć żeliwnych wstawek hamulcowych. Regulacja ma zmniejszyć hałas emitowany podczas jazdy pociągu. W Polsce dla określonych typów wagonów będzie obowiązywał okres przejściowy do 2036 r.

Rozporządzenie 2019/774 zmieniło Techniczną Specyfikację Interoperacyjności w zakresie hałasu (TSI Hałas) wprowadzając tzw. cicha sekcje. Są to części infrastruktury kolejowej o długości co najmniej 20 km, na których średnia liczba codziennie obsługiwanych pociągów towarowych w godzinach nocnych w latach 2015-2017 była większa niż 12. Od 8 grudnia 2024 r. wagony towarowe eksploatowane na cichych sekcjach muszą spełniać wymagania TSI w zakresie hałasu, czyli w praktyce powinny być wyposażone w kompozytowe wstawki hamulcowe w miejsce żeliwnych.

W Polsce cichymi sekcjami będą fragmenty linii kolejowych nr 3, 8, 93, 131, 272 i 273. Wykaz cichych sekcji przekazały również takie kraje jak Australia, Holandia, Czechy i Słowacja. Jednak znaczna część państw członkowskich nie dostarczyła dotychczas listy linii kolejowych objętych nowymi przepisami TSI Hałas. Co ważne dla polskich przewoźników, wykazu takiego nie przekazały też Niemcy.

Koncepcja zmiany specyfikacji TSI Hałas została przyjęta przez państwa członkowskie UE na posiedzeniu Komitetu ds. Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Kolei w styczniu 2019 r. Prace nad jej zmianą trwały od 2016 r. Od początku były przedmiotem dużego zainteresowania polskiego rynku z uwagi na potencjalnie wysokie koszty dostosowania do nowych wymagań.

Polska wynegocjowała tzw. szczególny przypadek umożliwiający dalszą eksploatację wagonów z kołami obręczowanymi i żeliwnymi wstawkami hamulcowymi, które stanowią znaczną część polskiej floty wagonów towarowych. Pojazdy te będą mogły być wykorzystywane w ruchu krajowym niezależnie od statusu linii do końca 2036 r. Do końca 2026 r. będą mogły także bez ograniczeń wjeżdżać do Czech i Słowacji.

Państwo członkowskie

Lista cichych sekcji

Mapa

Czechy

CZ Wykaz cichych sekcji

CZ Mapa cichych sekcji

Francja

FR Wykaz cichych sekcji

FR Mapa cichych sekcji

Włochy

IT Wykaz cichych sekcji

IT Mapa cichych sekcji

Węgry

HU Wykaz cichych sekcji

nie dostarczono

Niderlandy

NL Wykaz cichych sekcji

NL Mapa cichych sekcji

Austria

AT Wykaz cichych sekcji

AT Mapa cichych sekcji

Polska

PL Wykaz cichych sekcji

PL Mapa cichych sekcji

Rumunia

RO Wykaz cichych sekcji

nie dostarczono

Słowenia

SI Wykaz cichych sekcji

nie dostarczono

Słowacja

SK Wykaz cichych sekcji

SK Mapa cichych sekcji

 

do góry