Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie między UTK a UTH w Radomiu

12.02.2020

Współpraca w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym to założenia podpisanego porozumienia o współpracy między Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego a Uniwersytetem Techniczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Porozumienie podpisali dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, Rektor Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego. Urząd zobowiązał się między innymi do opiniowania programów kształcenia na kierunkach ze specjalnościami związanymi z transportem kolejowym czy do współpracy w zakresie praktyk studenckich. Uczelnia deklaruje m.in. uruchomienie oraz prowadzenie studiów podyplomowych i kursów oraz szkoleń związanych z transportem kolejowym. Dodatkowo strony porozumienia będą wzajemnie informowały się o organizowanych konferencjach, seminariach, studiach podyplomowych i szkoleniach z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, wdrażania interoperacyjności.

- To już dziesiąte porozumienie pomiędzy UTK a uczelnią – cieszy się dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Współpraca między szkołami wyższymi a administracją państwową jest czynnikiem rozwoju dla obu stron. Nasi pracownicy z chęcią podzielą się ze studentami swoją wiedzą. Dzięki współpracy urząd może pozyskać młodych, ambitnych i wykwalifikowanych pracowników – wyjaśnia Góra.

Misją Urzędu Transportu Kolejowego jest kreowanie bezpiecznych i konkurencyjnych warunków świadczenia usług transportu kolejowego. Natomiast jego wizją jest bycie nowoczesnym i otwartym urzędem, dbającym o wysokie standardy wykonywania usług na rynku transportu kolejowego.

Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego obchodzi w tym roku 70-lecie powstania. Jest jedyną publiczną wyższą uczelnią w regionie radomskim. Na Uczelni funkcjonuje 8 wydziałów w tym 4 techniczne (Wydział Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa, Wydział Mechaniczny, Wydział Transportu i Elektrotechniki oraz Wydział Informatyki i Matematyki) i 4 nietechniczne (Wydział Ekonomiczny, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej, Wydział Filologiczno - Pedagogiczny oraz Wydział Sztuki). W ramach Wydziałów działa 5 instytutów, 23 katedry, 37 zakładów, 116 laboratoriów i 26 pracowni. Uniwersytet kształci ponad 4 tysiące studentów i zatrudnia 573 pracowników, w tym 351  nauczycieli akademickich. Do chwili obecnej Uczelnię  ukończyło ponad 60 tys. studentów.

Cztery wydziały Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu: Ekonomiczny, Mechaniczny, Sztuki oraz Transportu I Elektrotechniki posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora. Wydział Mechaniczny oraz Transportu i Elektrotechniki mają prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych.

Dla UTK istotna jest współpraca ze szkołami wyższymi. Podobne porozumienia podpisane zostały już z 10 uczelniami.

  • Podpisanie porozumienia między UTK a UTH w Radomiu
  • Podpisanie porozumienia między UTK a UTH w Radomiu
  • Podpisanie porozumienia między UTK a UTH w Radomiu
do góry