Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Od roku 2020 sprawozdawczość przez Kolejowe e-Bezpieczeństwo

03.02.2020

Urząd Transportu Kolejowego udostępnił uczestnikom rynku kolejowego moduły systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo (KEB). Wszystkie dane dotyczące sprawozdawczości należy teraz przesyłać poprzez KEB. Pozwoli to m.in. na wykrywanie i korektę ewentualnych błędów.

Od tego roku Kolejowe e-Bezpieczeństwo będzie w pełni wykorzystywane do przekazywania sprawozdań, które do tej pory przesyłane były do Urzędu Transportu Kolejowego jako załącznik do poczty elektronicznej. Przedsiębiorstwa kolejowe będą teraz przekazywać dane za 2020 r. wyłącznie poprzez moduł „Sprawozdawczość UTK” w KEB.

Funkcjonalność ta pozwala również na przeglądanie wszystkich sprawozdań przesłanych wcześniej do urzędu oraz na ich ewentualną korektę. Inne moduły systemu umożliwiają zgłaszanie zdarzeń kolejowych, zdarzeń podczas przewozów towarów niebezpiecznych oraz przekazywanie danych dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przewoźnika kolejowego. System posiada również narzędzia przeznaczone dla ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz dla użytkowników bocznic kolejowych.

Przedsiębiorstwa kolejowe zostały indywidualnie poinformowane o procedurze rejestracji w KEB. W razie problemów technicznych należy kontaktować się poprzez e-mail: helpdesk_keb@utk.gov.pl

UTK to nowoczesna i otwarta instytucja, która dba o wysokie standardy wykonywania usług na rynku kolejowym. Nowym działaniem wpisującym się w misję urzędu jest udostępnienie podmiotom funkcjonującym na rynku kolejowym narzędzia informatycznego, które ułatwi komunikację z UTK podczas realizacji ustawowych obowiązków.

 

do góry