Nawigacja

Aktualności

Zostań ekspertem Grupy Doradczej w projekcie PFRON

27.01.2020

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w Warszawie poszukuje 2 ekspertów ze strony pozarządowej i 4 ekspertów z sektora transportu zbiorowego. Będą oni pełnić rolę członków Grupy Doradczej, która zostanie powołana w ramach projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”.

Projekt (nr POWR.02.06.00-00-0063/19) stanowi realizację rządowego programu Dostępność Plus - „Szkolenia dla pracowników sektora transportu”. Jego głównym celem jest podniesienie kompetencji pracowników sektora transportu zbiorowego (kołowego i kolejowego) w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Partnerem wiodącym w projekcie jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego oraz Instytutem Transportu Samochodowego. Z ramienia tych organizacji powołani zostali eksperci – osoby posiadające kompetencje oraz doświadczenie w zakresie standardów i praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw transportu zbiorowego, tworząc Zespół Ekspercki.

Powołana zostanie również Grupa Doradcza. Obecnie PFRON prowadzi nabór na członków Grupy. Poszukuje 2 ekspertów ze strony pozarządowej i 4 ekspertów z sektora transportu zbiorowego. Oferty można składać w siedzibie PFRON (Al. Jana Pawła II  13 Kancelaria, 00-828 Warszawa) do 28 stycznia 2020 r. do godz. 12:00.

Członkowie Grupy Doradczej będą pełnili istotną rolę m.in. w procesie walidacji wyników prac eksperckich, a także podczas dyskusji i uzgodnień. Produkty opracowane przez ekspertów powinny bowiem najlepiej odpowiadać wymogom poszczególnych grup osób o szczególnych potrzebach i być jednocześnie właściwie dostosowane do specyfiki poszczególnych rodzajów transportu zbiorowego.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PFRON. Zachęcamy do składania ofert.

 

 

 

 

do góry