Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne przekraczanie przejazdów – informacja dla kierowców zawodowych

23.01.2020

Urząd Transportu Kolejowego wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP PLK przygotował komunikat dotyczący bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych. Jest on dołączany do pouczenia w wydawanych przez GDDKiA zezwoleniach na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Od 10 stycznia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała już niemal 400 zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, do których dołącza komunikat o zasadach bezpiecznego przekraczania przejazdów-kolejowo drogowych. –Statystyki wypadkowości na przejazdach wskazują, że o tym, jak bezpiecznie przejeżdżać przez tory, należy przypominać wszystkim kierowcom, także zawodowym. Współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad pozwoli dotrzeć bezpośrednio do nich i mam nadzieję, że przyczyni się do zmniejszenia liczby niebezpiecznych zdarzeń – ocenia dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Projekt dodatkowej informacji powstał po spotkaniu, które odbyło się z inicjatywy Prezesa UTK. Przedstawiciele UTK, GDDKiA oraz PKP PLK omawiali incydent, do którego doszło w miejscowości Witaszyce. Kamery monitoringu zarejestrowały, jak kilka pojazdów nienormatywnych wykonuje manewry cofania w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego. Czas zajęcia przejazdu wynosił ponad dwie i pół minuty. Był wielokrotnie dłuższy od czasu ostrzegania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na tym przejeździe (30 sek.), jak również dłuższy od maksymalnego czasu ostrzegania samoczynnych systemów przejazdowych przewidzianych przepisami prawa.

Bezpiecznie przekraczaj przejazdy kolejowo-drogowe!

  • Jeżeli Twoja trasa obejmuje przejazdy kolejowo-drogowe, sprawdź wcześniej możliwość bezpiecznego i sprawnego ich pokonania.
  • Jeżeli na przejeździe wystąpi sytuacja nietypowa mogąca stwarzać zagrożenie, zadzwoń do zarządcy infrastruktury kolejowej  pod numer awaryjny podany na żółtej naklejce znajdującej się na przejeździe.
  • Jeżeli Twój pojazd (lub ładunek) zatrzymał się na przejeździe i nie możesz go uruchomić, zadzwoń natychmiast pod numer alarmowy 112.

 

do góry