Nawigacja

Aktualności

Zmiana obszarów działania Oddziałów Terenowych UTK

10.01.2020

Urząd Transportu Kolejowego stara się dostosować swoje działania dla potrzeb rynku. Dlatego rejon województwa podlaskiego jest obecnie nadzorowany przez Oddział Terenowy UTK w Lublinie. Zmiana ma na celu usprawnienie obsługi klientów i optymalizację pracy oddziałów.

Zmiana weszła w życie od 1 stycznia 2020 r. Dotychczas obszar województwa podlaskiego podlegał Oddziałowi Terenowemu w Warszawie. Przedsiębiorcy kolejowi z Podlasia, którzy dotychczas kontaktowali się z Oddziałem w Warszawie będą korzystać z usług Oddziału UTK w Lublinie.

Nowy podział wiąże się również ze zmianą nr telefonu, na który należy zgłaszać zdarzania kolejowe, które miały miejsce na terenie województwa podlaskiego. Obecnie to nr 572 591122 przypisany do Oddziału Terenowego w Lublinie. Zarządcy infrastruktury, przewoźnicy kolejowi i użytkownicy bocznic kolejowych są obowiązani do natychmiastowego zgłaszania wszystkich poważnych wypadków, wypadków i incydentów Przewodniczącemu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK) oraz Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego. Szczegółowa procedura zgłaszania opisana jest w dziale „Bezpieczeństwo” na stronie UTK.

W przypadku pozostałych oddziałów terenowych UTK (Kraków, Katowice, Wrocław, Gdańsk, Poznań) nadzorowany obszar się nie zmienił. Szczegóły można znaleźć w dziale Oddziały Terenowe.

  • Mapa oddziałów terenowych UTK
do góry