Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarty dostęp dla Leo Express Global na trasie Praga - Terespol

30.12.2019

Leo Express Global może jeździć przez Polskę między Pragą a granicą polsko-białoruską. Decyzja z 13 grudnia 2019 r. o otwartym dostępie upoważnia przewoźnika do wykonywania codziennie czterech kursów i obowiązywać będzie przez 5 kolejnych lat.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyznał czeskiemu przewoźnikowi kolejowemu Leo Express Global a.s otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku przebiegającym przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla trasy Praha hl. n. – Terespol – granica państwa i w relacji powrotnej.

Przewoźnik jest uprawniony do uruchomiania codziennie 4 par pociągów. Leo Express Global wnioskowało oraz otrzymało możliwość zatrzymywania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na następujących stacjach pasażerskich: Zebrzydowice, Pszczyna, Tychy, Katowice Ligota, Katowice, Sosnowiec Główny, Dąbrowa Górnicza, Zawiercie, Włoszczowa Północ, Opoczno Południe, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Łuków oraz Terespol. Otwarty dostęp został przyznany zgodnie z wnioskiem przewoźnika do 10 grudnia 2024 r.

- Cieszę się, że mogłem wydać kolejną decyzję otwartego dostępu – mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Zwiększenie konkurencyjności na polskich torach powinno służyć przede wszystkim pasażerom – zaznacza Góra. 

Wnioski o badanie równości ekonomicznej zostały złożone przez PKP Intercity, Ministra Infrastruktury oraz przez Przewozy Regionalne. Ponadto Koleje Mazowieckie, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, PKP PLK oraz marszałek województwa mazowieckiego nadesłali swoje stanowiska dotyczące nowego połączenia.

Analiza przeprowadzona przez Prezesa UTK pozwoliła ustalić, że nowe połączenia pasażerskie Leo Express powinny stanowić uzupełnienie oferty przewozowej na obszarze województw: śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Nowa usługa Leo Express Global powinna przede wszystkim stanowić odpowiedź na dotychczas niezaspokojone potrzeby podróżnych, w szczególności w zakresie przejazdów na terytorium innego państwa. W przypadku prac modernizacyjnych i remontowych powodujących zmniejszenie zdolności przepustowej kursowanie pociągów Leo Express Global nie może zakłócić kursowania pociągów ważnych z punktu widzenia interesu społeczno-gospodarczego kraju.

Przewoźnik powinien wykonywać połączenia w częstotliwości i pełnej relacji, którą sam wskazał we wniosku. Odstępstwo od tej reguły jest możliwe jedynie wówczas, gdy przyczyną braku możliwości realizacji otwartego dostępu będą okoliczności niezależne od przewoźnika.

Prezes UTK wydał decyzje przyznające otwarty dostęp (obowiązujące obecnie lub w kolejnych latach) dla: Arrivy RP, Kolei Dolnośląskich, Leo Express, PKP Intercity i Przewozów Regionalnych.

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr 45/2019. Procedura związana z przydziałem otwartego dostępu została opisana w dziale Dostęp do infrastruktury kolejowej.

do góry