Nawigacja

Aktualności

Alert bezpieczeństwa z Wielkiej Brytanii

03.01.2020

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii wydał alert bezpieczeństwa, który dotyczy prawidłowości prowadzenia procesu utrzymania wagonów towarowych. Został on opublikowany po wykolejeniu wagonu z wózkami Y33. Taki typ wózków nie jest zamontowany na pojazdach dopuszczonych w Polsce, jednak wnioski z alertu mogą być przydatne również w działalności krajowych podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego apeluje do przewoźników kolejowych oraz podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie o przeanalizowanie alertu i wyciągnięcie wniosków przy planowaniu i realizacji zakresów czynności utrzymaniowych pojazdów kolejowych. Jak wynika z danych w Krajowym Rejestrze Pojazdów Kolejowych w Polsce nie ma zarejestrowanych wagonów z wózkami Y33, jakie uczestniczyły w wypadku w Wielkiej Brytanii. Jednak zalecenia powypadkowe sformułowane przez brytyjski organ dochodzeniowy mają charakter generalny i mogą być przydatne również w działalności polskich podmiotów.  Warto np. upewnić się, czy wymiary naprawcze, przyjmowane podczas napraw zawierają odpowiedni zapas gwarantujący, że podczas naturalnego zużycia komponentów w czasie eksploatacji nie zostaną przekroczone wymiary kresowe.

Alert został wydany w związku z  postępowaniem po wypadku, do którego doszło 14 sierpnia 2017 r. W jego wyniku wykoleiło się 12 wagonów do przewozu kontenerów. Brytyjski krajowy organ dochodzeniowy ustalił, że do zdarzenia doszło w następstwie nieskutecznego tłumienia drgań na wózku typu Y33 jednego z wagonów. Było to związane z nieprawidłowo przeprowadzonymi czynnościami utrzymania usprężynowania.

Stwierdzono, że w przypadku wagonu, który doprowadził do wykolejenia, czynności utrzymaniowe podejmowane od ostatniej naprawy (w 2010 r.) były nieskuteczne. Komponenty tłumiące wagonów były naprawiane do nieprawidłowych wartości. Podmiot dokonujący napraw nie sprawdził również poprawności dokumentacji utrzymaniowej i nie wychwycił tej nieprawidłowości.  Krajowy organ dochodzeniowy Wielkiej Brytanii zwrócił także uwagę na zasadność korzystania z okienek inspekcyjnych w ramie wózka, umożliwiających wykrycie nieprawidłowości w pracy układu tłumienia drgań.

Szczegóły dotyczące alertu znajdują się w dziale Alerty bezpieczeństwa opublikowane w 2019 roku, gdzie zamieszczono także oryginalny alert oraz raport brytyjskiego krajowego organu dochodzeniowego, w którym szczegółowo omówiono mechanizm powstania zdarzenia.

 

 

 

do góry