Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kierownictwo UTK spotyka się z przedstawicielami rynku

21.11.2019

Przedstawiciele Kierownictwa Urzędu Transportu Kolejowego odwiedzili zakłady PESA w Bydgoszczy. Podczas spotykania goście mieli okazję poznać specyfikę pracy spółki oraz mogli odpowiedzieć na pytania dotyczące zagadnień branżowych. Wizyta jest kontynuacją cyklu spotkań z przedsiębiorstwami kolejowymi w ich siedzibach.

W spotkaniu w zakładach PESA uczestniczyli m.in. Prezes UTK, Wiceprezes ds. bezpieczeństwa oraz dyrektorzy departamentów: Planowania i Nadzoru oraz Techniki i Wyrobów. Ze strony producenta taboru obecni byli prezes oraz członkowie zarządu. Wśród poruszanych tematów znalazły się takie zagadnienia jak kwestie związane z wejściem w życie IV Pakietu Kolejowego oraz projektów producenta zgłaszanych w okresie przejściowym, przed wejściem w życie Pakietu.

Od 16 czerwca 2020 r. obsługa przedsiębiorców kolejowych związana m.in. ze zgłaszaniem projektów będzie prowadzona za pośrednictwem narzędzia One Stop Shop (OSS) – kompleksowego punktu obsługi. OSS jest pojedynczym punktem kontaktowym, za pośrednictwem którego należy składać wszystkie wnioski o wydanie jednolitych świadectw bezpieczeństwa, zezwoleń dla pojazdów i homologacji ERTMS.

Dzięki spotkaniom UTK z przedsiębiorstwami związanymi z branżą kolejową możliwe jest lepsze poznanie specyfiki funkcjonowania spółek. Jest to też świetna okazja by wyjaśnić zagadnienia dotyczące konkretnego przedsiębiorstwa.

Urząd Transportu Kolejowego organizował szkolenia dla przedstawicieli rynku kolejowego w ramach Akademii UTK. Warsztaty te były nieodpłatne i dotyczyły najbardziej aktualnych zagadnień takich jak prace komisji kolejowych, wymagania dla wąskotorówek, regulacje prawne dotyczące maszynistów czy użytkowników bocznic. W zorganizowanych do tej pory zajęciach udział wzięło niemal 2,3 tys. słuchaczy zewnętrznych. Od tego roku formuła szkoleń została rozszerzona. W ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego do czerwca 2022 r. przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia dla minimum 3 tys. przedstawicieli rynku kolejowego. Zwiększy się zasięg działania. ABK będzie prowadzić szkolenia dla szerszej grupy uczestników również poza Warszawą. Uruchomiona zostanie również platforma e‑learningowa do obsługi szkoleń, na której zamieszczane będą filmy i materiały edukacyjne. Uzupełnieniem platformy będzie aplikacja mobilna. Nowością będą szkolenia „szyte na miarę” dla określonych grup odbiorców. Takie działanie umożliwi precyzyjne zdiagnozowanie i omówienie zagadnień, którymi dany podmiot jest najbardziej zainteresowany.

Organizowane są również dni otwarte „Piątki z UTK - bezpieczeństwo na piątkę”. Skierowane są do osób, które mają pytania lub wątpliwości związane z transportem kolejowym lub chcą dowiedzieć się jak przebiega nadzór Prezesa UTK. Do wzięcia udziału w „Piątkach z UTK” zgłaszać można się przez interaktywny formularz.

Urząd Transportu Kolejowego przygotował również ankietę dzięki której może podnosić jakość obsługi klientów. Można w niej przekazać ogólną ocenę urzędu. Czy czas załatwienia sprawy był właściwy? Czy klient mógł samodzielnie odnaleźć poszukiwane informacje na stronie internetowej lub czy osoba go obsługująca udzieliła wyczerpujących informacji. Wypełniający ankietę ma też możliwość ocenić szczegółowo pracownika zajmującego się jego sprawą. Ocena może dotyczyć zaangażowania pracownika, poziomu kultury i komunikacji czy bezstronności.

UTK czeka na zgłoszenia przedsiębiorców, którzy chcieliby spotkać się z pracownikami urzędu w swoich siedzibach. Zgłoszenia można przesyłać na adres utk@utk.gov.pl.

  • Przedstawiciele Kierownictwa Urzędu Transportu Kolejowego odwiedzili zakłady PESA w Bydgoszczy
do góry