Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Leo Express z otwartym dostępem na trasie Praga - Medyka

20.11.2019

Od 11 grudnia 2019 r. Leo Express może jeździć przez Polskę między Pragą a granicą polsko-ukraińską. Decyzja o otwartym dostępie upoważnia przewoźnika do wykonywania codziennie czterech kursów i obowiązywać będzie przez 5 kolejnych lat.

Prezes UTK decyzją z dnia 15 listopada 2019 r. przyznał czeskiemu przewoźnikowi Leo Express Global a.s. otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku przebiegającym przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla trasy międzynarodowej Praha hl. n. – Medyka – granica państwa i w relacji powrotnej.

Zgodnie z wnioskiem, na podstawie wydanej przez Prezesa UTK decyzji przewoźnik będzie uprawniony do uruchomienia codziennie 4 par pociągów na dobę. Przewidywane stacje zatrzymań pociągów przewoźnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to: Zebrzydowice, Pszczyna, Tychy, Katowice Ligota, Katowice, Mysłowice, Jaworzno Szczakowa, Trzebinia, Krzeszowice, Kraków Główny, Bochnia, Tarnów, Dębica, Rzeszów Główny, Przeworsk, Przemyśl Główny oraz Medyka.

Otwarty dostęp został przyznany zgodnie z wnioskiem przewoźnika na okres od 11 grudnia 2019 r. do 10 grudnia 2024 r.

W toku postępowania administracyjnego do Prezesa UTK wpłynęły wnioski innych przewoźników kolejowych o badanie równowagi ekonomicznej zawartych umów o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych. Przeprowadzone badanie wykazało jednak, że uruchomienie nowych połączeń proponowanych przez Leo Express nie zagrozi równowadze ekonomicznej tych umów.

Decyzja zawiera szereg klauzul, które mają gwarantować, że przyznane prawo do wykonywania przewozów realizowane będzie zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku przewoźnika, a jednocześnie nie będzie zagrażać funkcjonowaniu przewozów wykonywanych na podstawie zawartych umów o świadczenie usług publicznych.

W decyzji wskazano, że połączenia, które planuje uruchomić Leo Express, mają być uzupełnieniem oferty przewozowej zapewnianej przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego. Nie mogą one ograniczać lub blokować możliwości uruchamiania pociągów ważnych z punktu widzenia interesu społeczno-gospodarczego kraju. W decyzji zawarta została również klauzula, zgodnie z którą przewoźnik powinien wykonywać połączenia w ramach otwartego dostępu w częstotliwości i pełnej relacji, którą sam wskazał we wniosku. Odstępstwo od tej reguły jest możliwe jedynie wówczas, gdy przyczyną braku możliwości realizacji otwartego dostępu we wnioskowanym zakresie będą okoliczności niezależne od przewoźnika.

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego .

 

do góry