Nawigacja

Aktualności

Obowiązek aktualizacji bazy ERADIS

23.10.2019

Po wejściu w życie przepisów IV pakietu kolejowego, aktualność bazy ERADIS będzie warunkiem uzyskania decyzji umożliwiających eksploatację pojazdów kolejowych czy podsystemów. ERADIS to baza dokumentów interoperacyjności i bezpieczeństwa prowadzona przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej. Jednostki notyfikowane i producenci będą zobowiązani do wprowadzania informacji o wydanych certyfikatach i deklaracjach.

Baza ERADIS w przejrzysty sposób zapewnia dostępność do informacji istotnych dla bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei w państwach członkowskich. Zawiera ona dane m.in. o wystawionych deklaracjach weryfikacji WE podsystemów, deklaracjach zgodności lub przydatności do stosowania WE składników interoperacyjności czy certyfikatach WE wydawanych przez jednostki notyfikowane. Baza dostępna jest pod adresem https://eradis.era.europa.eu/  

Obowiązek monitorowania bazy „ERADIS” wynika z artykułu 50 ust. 2 rozporządzenia UE nr 2018/545, zgodnie z którym podmiot wydający zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów zobowiązany jest do stałego nadzoru nad bazą ERADIS w zakresie aktualności  zamieszczanych w niej danych m.in. o wydanych certyfikatach weryfikacji WE podsystemów, deklaracjach weryfikacji WE podsystemów oraz deklaracjach zgodności lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności. By osiągnąć pełną dostępność oraz aktualność ERADIS konieczna jest aktualizacja danych. Jednostki notyfikowane (NoBo) na bieżąco powinny wprowadzać informacje o wydanych certyfikatach weryfikacji WE podsystemów oraz składników interoperacyjności, zaś producenci o wydanych deklaracjach weryfikacji WE podsystemów oraz deklaracjach zgodności lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności.

Formalnie zobowiązanie to wchodzi w życie z dniem wdrożenia IV pakietu kolejowego w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej (dla Polski 16 czerwca 2020 r.). Wymóg sprawdzenia kompletności bazy przez organ udzielający zezwolenia będzie stosowany do wszystkich postępowań prowadzonych po tym dniu. Ważne jest, aby już teraz na bieżąco wprowadzać niezbędne informacje do bazy i monitorować ich aktualność niezależnie od daty wdrożenia IV pakietu kolejowego w danym kraju. Pozwoli to ograniczyć ewentualne problemy z weryfikacją danych podczas dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych czy podsystemów.

Baza ERADIS prowadzona jest przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej, która jest także podmiotem właściwym do nadawania uprawnień rejestracyjnych. Wszelkie informacje dotyczące działania samej bazy oraz przyznawania do niej dostępu uzyskać można pod adresem e-mail: ERADIS@era.europa.eu lub w instrukcji obsługi.

do góry