Nawigacja

Aktualności

Goście z programu Partnerstwa Wschodniego w UTK

08.10.2019

Przedstawicielki Armenii i Ukrainy przebywają z wizytą studyjną w Urzędzie Transportu Kolejowego. Partnerstwo Wschodnie to program pomocowy dla sześciu krajów Europy Wschodniej skoncentrowany na działaniach administracji rządowej na rzecz stowarzyszenia politycznego i integracji gospodarczej. Program obecnego szkolenia obejmuje głównie sprawy kadrowe i szkoleniowe oraz działania UTK w ramach Kampanii Kolejowe ABC.

Od 1 października br. w ramach programu Partnerstwa w UTK przebywają Naira Sargsyan z Kancelarii Premiera Republiki Armenii oraz Stella Shapoval, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy.

Podczas dziesięciodniowego pobytu zapoznają się m.in. z polityką kadrową i szkoleniową UTK oraz programami, jakie prowadzone są w Urzędzie. W szczególności omawiane będą wewnętrzne regulacje i dobre praktyki stosowane podczas procesu naboru, prowadzenia spraw kadrowych i socjalnych oraz przy szkoleniu pracowników UTK. Obie panie wzięły też udział w zajęciach Kampanii Kolejowe ABC w jednym z warszawskich przedszkoli.

Stażystki programu PW przyjął dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK. – Jestem przekonany, że pobyt w naszym Urzędzie przyniesie reprezentowanym przez Panie urzędom wiele korzyści, szczególnie w obszarze polityki kadrowej i szkoleniowej. Aktywną politykę rekrutacyjną i szkoleniową prowadzimy w taki sposób, aby nasi pracownicy w jak najlepszy sposób wykonywali swoje obowiązki w codziennej pracy UTK na rzecz podmiotów rynku kolejowego – powiedział podczas spotkania Prezes Ignacy Góra.

Realizacja naszych programów szkoleniowych pozwala na odpowiednie przygotowanie nowych pracowników UTK do konkretnych działań w ramach ich obowiązków służbowych. Samym pracownikom programy te dają ponadto szerokie możliwości rozwoju zawodowego zarówno merytoryczne, jak i językowe. Korzyści są zatem obustronne: i dla pracowników, i dla Urzędu – dodała obecna podczas spotkania, pani Małgorzata Kalata, Dyrektor Generalny UTK.

W imieniu stażystek PW słowa podziękowania złożyła pani Stella Shapoval. – Jesteśmy ogromnie wdzięczne za serdeczne przyjęcie w UTK i możliwość poznania codziennej pracy tego urzędu. Szczególnie interesujące dla nas są informacje dotyczące problemów, z jakimi Państwa Urząd boryka się w sferze kadrowej i szkoleniowej. Ponieważ i w naszych krajach służba cywilna doświadcza podobnych problemów, to bardzo istotne jest dla nas poznanie sposobów, dzięki którym są one rozwiązywane. Są to dla nas zatem bardzo cenne doświadczenia, które na pewno wykorzystamy w naszej codziennej pracy. Zarówno na Ukrainie, jak i w Armenii dokonuje się obecnie rewolucja w dziedzinie zarządzania funkcjonowaniem służby cywilnej.

Partnerstwo Wschodnie to jeden z programów Unii Europejskiej realizowany w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Programem objęto sześć państw Europy Wschodniej: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Celem PW jest zbliżenie państw partnerskich do UE, m.in. poprzez polityczne stowarzyszenie, integrację gospodarczą, liberalizację wizową oraz współpracę wielostronną obejmującą szereg obszarów. Polska współpraca rozwojowa na rzecz krajów Partnerstwa Wschodniego realizowana jest przede wszystkim poprzez działania projektowe polskich organizacji pozarządowych (w partnerstwie z zagranicznymi), placówek dyplomatycznych  oraz organów administracji rządowej. Urząd Transportu Kolejowego już po raz piąty bierze udział w tym programie,
a poprzednich latach doświadczenia z codziennej pracy UTK przekazywane były przedstawicielom administracji rządowej ze wszystkich krajów uczestniczących w tym programie.

do góry