Nawigacja

Aktualności

Kierownictwo UTK na Kongresie 590

07.10.2019

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, dr inż. Ignacy Góra oraz Wiceprezes UTK, Kamil Wilde biorą udział w Kongresie 590 w Jasionce koło Rzeszowa. Prezes UTK uczestniczył w panelu „Polska Kolej Przyspiesza” poruszającym tematykę szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego o wartości ok. 100 miliardów złotych.

W trakcie debaty Ignacy Góra mówił o wdrażaniu w Polsce Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) w kontekście szkolenia maszynistów. – Należy stawiać na rozwój kolei inwestując w tabor, infrastrukturę i ludzi. Są to trzy nierozerwalne elementy decydujące o bezpieczeństwie. Bardzo ważne jest odpowiednie szkolenie pracowników kolejowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu, w szczególności chodzi tu o maszynistów – mówił dr inż. Ignacy Góra. Prezes UTK poruszył również temat wdrażania IV pakietu kolejowego i porozumienia o współpracy podpisanego w ubiegłym miesiącu z Agencją Kolejową Unii Europejskiej. Porozumienie precyzuje zakres współpracy między obydwiema instytucjami. Eksperci UTK wraz z pracownikami Agencji ocenią dokumentację w zakresie zgodności z TSI czy wspólnych metod oceny bezpieczeństwa. Obsługa przedsiębiorców kolejowych będzie dokonywana za pośrednictwem OSS – kompleksowego punktu obsługi.

W debacie uczestniczyli również Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury; Krzysztof Mamiński, Prezes PKP; Ireneusz Merchel, Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych; Witold Bawor, Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO; Marek Chraniuk, Prezes PKP Intercity; Zbigniew Tracichleb, Prezes PKP Linii Hutniczo Szerokotorowej.

Kongres 590 to wydarzenie, które ma pokazywać możliwości budowania gospodarki w oparciu o własne zasoby, zarówno ludzkie, jak i naturalne. Kongres 590 to forum wymiany idei i doświadczeń polskich specjalistów z zakresu biznesu, nauki, polityki i legislacji. Dyskusje panelistów wytyczą nowe kierunki rozwoju – wspólną koncepcję prac nad wzrostem ekonomicznym i awansem Polski w gospodarczej hierarchii Europy i świata.

  • Debata „Polska Kolej Przyspiesza”
    Debata „Polska Kolej Przyspiesza”
  • W trakcie debaty dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK mówił o wdrażaniu ERTMS w kontekście szkolenia maszynistów.
    W trakcie debaty dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK mówił o wdrażaniu ERTMS w kontekście szkolenia maszynistów.
  • – Należy stawiać na rozwój kolei inwestując w tabor, infrastrukturę i ludzi – mówił w trakcie debaty dr inż. Ignacy Góra.
    – Należy stawiać na rozwój kolei inwestując w tabor, infrastrukturę i ludzi – mówił w trakcie debaty dr inż. Ignacy Góra.
do góry