Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z IV Pakietu Kolejowego podczas Trako 2019

27.09.2019

Procedury oceny zgodności pojazdów, w szczególności sprowadzonych na polski rynek z innych państw Unii Europejskiej, instalacja radiotelefonów GSM-R i urządzeń pokładowych ETCS oraz funkcjonowanie platformy One-Stop-Shop (OSS) w Agencji Kolejowej Unii Europejskiej było tematem szkolenia prowadzonego w ramach Akademii UTK podczas Międzynarodowych Targów Trako w Gdańsku. To ostatnie szkolenie w ramach tego projektu. Od przyszłego miesiąca Akademia UTK będzie miała rozszerzoną formułę i zmieni się w Akademię Bezpieczeństwa Kolejowego.

Warsztaty obejmowały zagadnienia związane z homologacją pojazdów kolejowych po wejściu w życie w Polsce dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej. Polski rynek kolejowy funkcjonuje w ramach rynku europejskiego. Jeżeli polscy producenci mają konkurować ze swoimi odpowiednikami z innych państw członkowskich muszą odpowiedzialnie podchodzić do kwestii aktualności wymagań i procedur oceny.

W związku z IV pakietem kolejowym dużą część kompetencji przejmuje Agencja Kolejowa Unii Europejskiej. Zmieniają się procedury, powstał system informatyczny – One Stop Shop. Planowane jest wdrożenie Europejskiego Rejestru Pojazdów Kolejowych. Zmiany te mają ułatwić wprowadzanie do obrotu pojazdów Unii Europejskiej i wyeliminować dyskryminacyjne praktyki niektórych państw członkowskich stosowane w celu ochrony swoich rynków.

- Do wykonania jest praca po stronie przemysłu i władz publicznych. Wszyscy czekamy na przepisy krajowe, które będą wdrażały filar techniczny IV pakietu i nadadzą ostateczny kształt prawom i obowiązkom producentów – powiedział witając uczestników warsztatów dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK. - Pomimo braku tych przepisów nie możemy pozostać bierni. Dlatego UTK organizuje szkolenie tak, by przemysł był przygotowany na nadchodzące zmiany i mógł z nich skorzystać na równi z partnerami z innych państw członkowskich  – poinformował Góra. IV pakiet kolejowy zacznie obowiązywać w Polsce 16 czerwca 2020 r.

Do tej pory z ponad 40 warsztatów organizowanych przez Urząd Transportu Kolejowego pod znakiem Akademii skorzystało ponad 2400 osób. Od 24 października ruszają szkolenia pod nazwą Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego, prowadzone w różnych miejscach Polski. Ma to na celu przybliżenie skomplikowanych zagadnień prawnych i technicznych również przedsiębiorcom spoza stolicy.

do góry