Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej

26.09.2019

Blisko 20 referatów z konferencji zorganizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego znalazło się w materiałach pokonferencyjnych opublikowanych na stronie internetowej UTK. Publikacja zawiera teksty m.in. dotyczące efektywności załadunku pociągu intermodalnego, współpracy odbieraka prądu z siecią trakcyjną z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego lokomotywy, dostosowaniu transportu szynowego do przewozu osób niepełnosprawnych czy planów rozwoju kolei związanych z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz systemami kolei magnetycznej.

Ponad 50 osób uczestniczyło w III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Technicznej „Transport Kolejowy Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” organizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego. - Kolej w Polsce ma bogatą historię i zawsze odgrywała znaczącą rolę w życiu gospodarczym kraju. Obecnie inwestycje w infrastrukturę i tabor w ramach Krajowego Programu Kolejowego mogą przekroczyć 70 mld zł. To największy w historii polskiej kolei program modernizacji. To także ogromna szansa dla nauki i zastosowania w praktyce nowych rozwiązań technologicznych – mówił podczas konferencji dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK. – Państwa liczna obecność, mnogość referatów i prezentacji przygotowanych na dzisiejszą konferencję są dowodem na to, że takie spotkania są potrzebne i mają sens. Jestem przekonany, że dzisiejsza konferencja pozwoli spojrzeć na tematy związane z koleją z wielu perspektyw, umożliwi wymianę doświadczeń i prezentację dobrych praktyk kolejowych - dodał.

Publikacja jest zbiorem referatów przygotowanych przez uczestników konferencji naukowej organizowanej przez UTK. Wykład inauguracyjny o innowacyjnych rozwiązaniach w pojazdach szynowych wygłosił prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

W Komitecie naukowym konferencji znaleźli się: dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN z Polskiej Akademii Nauk (przewodniczący Komitetu), dr inż. Ignacy Góra z Urzędu Transportu Kolejowego, dr inż. Andrzej Kochan z Politechniki Warszawskiej, dr inż. Jakub Młyńczak z Politechniki Śląskiej, dr inż. Grzegorz Zając z Politechniki Krakowskiej, dr inż. Zbigniew Kędra z Politechniki Gdańskiej, dr inż. Wojciech Gamon z Akademii WSB, dr inż. Jerzy Wojciechowski z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu oraz dr inż. Paweł Rolek, dr inż. Aleksander Drzewiecki i dr inż. Tomasz Kuminek z Urzędu Transportu Kolejowego.

Publikacja jest do pobrania pod tym linkiem.

do góry