Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie wakacyjnych kontroli pociągów

20.09.2019

Inspektorzy Urzędu Transportu przeprowadzili ponad 150 kontroli w trakcie wakacyjnego szczytu przewozowego. Stwierdzili ponad 200 uchybień skutkujących w niektórych przypadkach wydaniem decyzji wyłączających lub ograniczających eksploatację pojazdów. Działania UTK były prowadzone po to, by pasażerowie mogli bezpiecznie i w komfortowych warunkach dotrzeć do miejsca wakacyjnego wypoczynku.

Dodatkowe kontrole pociągów inspektorzy UTK przeprowadzili u 10 przewoźników. Kontrolujący szczególną uwagę zwracali na pociągi dalekobieżne kursujące do miejscowości popularnych wśród turystów. Dlatego najwięcej, bo 106 kontroli, przeprowadzono w pociągach PKP Intercity.

W trakcie kontroli sprawdzano elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz elementy związane z komfortem podróżowania i prawami pasażera. Łącznie skontrolowano 154 pociągi i stwierdzono 213 nieprawidłowości. Najwięcej wykrytych uchybień (32%) dotyczyło uszkodzonych drzwi. Na inne usterki techniczne przypadało blisko 15% nieprawidłowości. Błędne oznakowanie wagonów stanowiło 11% ujawnionych nieprawidłowości, awarie toalet - 9%, a wadliwa klimatyzacja - 7%.

- Wyniki kontroli są jeszcze szczegółowo analizowane. Zależy nam na tym, by poprzez działania nadzorcze podnosić standard podróży koleją. Pasażerowie powinni czuć się bezpiecznie i komfortowo jadąc pociągiem. Kontrole UTK powinny działać na przewoźników mobilizująco, by zawsze zachowana była jak najwyższa jakość obsługi podróżnego - mówił dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Prezes UTK nakazuje ich usunięcie i dokładną analizę, by nie powtarzały się w przyszłości. Może również w drodze decyzji stwierdzić naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, wyłączyć z eksploatacji pojazd kolejowy lub ograniczyć jego eksploatację. Jeśli naruszenia nie zostaną usunięte we wskazanym terminie, to za każdy dzień opóźnienia w jej wykonaniu przewoźnikowi grozi do 5 tys. euro kary. W wyniku przeprowadzonych działań wydano łącznie 81 decyzji, w tym 25 decyzji wyłączających i 56 decyzji ograniczających eksploatację wagonów pasażerskich.

Pasażerowie, którzy chcą złożyć skargę lub reklamację, w pierwszej kolejności powinni kontaktować się z przewoźnikiem. Jeśli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, wówczas można skontaktować się z Urzędem Transportu Kolejowego za pomocą formularza internetowego lub wiadomości e-mail na adres pasazer@utk.gov.pl. Infolinia 22 460 40 80 dotycząca praw pasażerów jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15.

Pasażerowie, których roszczenie finansowe nie zostało uwzględnione, mogą także wziąć udział w postępowaniu polubownym prowadzonym przez Rzecznika Praw Pasażera Kolei. Szczegóły dostępne są na stronie www.pasazer.gov.pl.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyjmuje również zgłoszenia podróżnych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. W tych sprawach można skontaktować się za pomocą formularza internetowego, wiadomości e-mail na adres bezpieczenstwo@utk.gov.pl lub pod numerem telefonu 22 749 15 85.

do góry