Nawigacja

Aktualności

Rzecznik Praw Pasażera Kolei na TRAKO 2019

19.09.2019

Na Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO w Gdańsku obecny będzie Rzecznik Praw Pasażera Kolei. 27 września 2019 r. Joanna Marcinkowska udzieli wszystkim zainteresowanym informacji na temat postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy pasażerami a przedsiębiorcami kolejowymi.

Z Rzecznikiem będzie można porozmawiać na temat spraw, które mogą być przedmiotem postępowań polubownych, różnic pomiędzy wnioskiem o wszczęcie postępowania polubownego a skargą do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, wymogów, które należy spełnić, aby wszcząć postępowanie, a także jego celów i przebiegu. Rzecznik chętnie podzieli się również dotychczasowymi doświadczeniami z pozasądowego rozwiązania sporów pasażerskich.

Będzie można również uzyskać informacje na temat praw i obowiązków pasażerów, w tym poznać zasady wypłaty odszkodowania w przypadku opóźnienia pociągu, składania odwołań się od wystawionego wezwania do zapłaty czy zwrotu niewykorzystanego biletu.

Stoisko Rzecznika Praw Pasażera Kolei zlokalizowane będzie w AMBEREXPO na I piętrze, we foyer centrum konferencyjnego. Do rozmów zapraszamy zarówno pasażerów jak i przedstawicieli przedsiębiorców.

do góry