Nawigacja

Aktualności

Ostatnie dni na głosowanie na Raport CSR UTK

11.09.2019

Tylko do 16 września trwa konkurs „Raporty Społeczne” zorganizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte. Można zagłosować na trzy wybrane raporty. Jednym ze zgłoszonych do konkursu jest „Raport Społecznej Odpowiedzialności CSR 2018 Urzędu Transportu Kolejowego”.

Na raport społecznej odpowiedzialności UTK można zagłosować poprzez formularz dostępny na stronie organizatora. W formularzu należy wybrać trzy raporty, wpisać swój adres e-mail oraz określić grupę interesariuszy, do której należymy. W ostatnim kroku trzeba potwierdzić udział w głosowaniu poprzez kliknięcie linku przesłanego pocztą elektroniczną. Dopiero wtedy głos zostanie odnotowany w systemie.

Publikacja Raportu CSR ma na celu podzielenie się doświadczeniem i prezentację dobrych praktyk związanych ze społeczną odpowiedzialnością tak, aby w jak najszerszy sposób propagować te zasady wśród innych urzędów administracji państwowej oraz podmiotów rynku kolejowego. Wiele aktywności Urzędu Transportu Kolejowego to działania społecznie odpowiedzialne. Uwzględniają one określone cele strategiczne i wpisują się w ich realizację. Odpowiedzialność społeczna to integralna część kultury organizacyjnej, która w realizacji zadań uwzględnia oczekiwania wszystkich interesariuszy: pracowników, klientów i organizacji społecznych.

Raport Społecznej Odpowiedzialności CSR 2018 Urzędu Transportu Kolejowego dostępny jest na stronie www urzędu w dziale Opracowania Urzędu Transportu Kolejowego w formie pliku PDF. W tym roku została również przygotowana wersja na czytniki e-booków (ePUB oraz MOBI).

 

do góry