Nawigacja

Aktualności

Badanie zasad udostępniania peronów na stacjach pasażerskich

03.09.2019

Perony są traktowane jako infrastruktura kolejowa a nie jako obiekty infrastruktury usługowej. Taki wniosek płynie z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 lipca 2019 r. Urząd Transportu Kolejowego kontroluje, czy zarządcy w Polsce działają zgodnie z interpretacją przepisów przez TSUE.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął postępowania administracyjne dotyczące regulaminu dostępu do obiektów infrastruktury usługowej w stosunku do dwóch operatorów – PKP S.A. oraz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście w związku z pobieraniem opłat niezgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

W wyroku TSUE z 10 lipca 2019 r. w sprawie 210/18, rozstrzygnięto m.in., że perony stanowią infrastrukturę kolejową podlegającą udostępnieniu w ramach minimalnego pakietu dostępu, o czym szerzej pisaliśmy w komunikacie z 16 lipca. Wyrok TSUE zapadł w sprawie dotyczącej Austrii. Formalnie jest on wiążący jedynie dla stron prowadzonego postępowania. Jednak zadaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest zapewnienie jednolitej wykładni prawa w Unii Europejskiej.

Do tej pory większość  operatorów stacji pasażerskich i zarządców infrastruktury udostępniało perony jako element stacji pasażerskiej, czyli jako obiekty infrastruktury usługowej (OIU). Wyrok TSUE wymusza zmianę takiego podejścia, zarówno w stosunku do samych peronów, jak również dróg dojścia do nich. Rozstrzygnięcie TSUE, zgodnie z którym perony stanowią infrastrukturę kolejową, należy odnosić także do ustawy o transporcie kolejowym, która implementuje dyrektywę 2012/34/UE do polskiego systemu prawnego. Fakt, że perony fizycznie znajdują się na stacjach pasażerskich, nie przesądza ich kwalifikacji prawnej.

Większość peronów i dróg dojścia do peronów w Polsce znajduje się w zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W następstwie wyroku spółka od 22 sierpnia 2019 r. usunęła ze swojego Regulaminu OIU zapisy dotyczące udostępniania peronów, co oznacza, że nie są one kwalifikowane jako OIU.

Są jednak sytuacje, w których perony mogą być zarządzane przez inny podmiot.   Przykładem może być PKP S.A., do której należą perony na stacjach Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście i Warszawa Wileńska.  Infrastrukturą peronową zarządza również PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. Podmioty te nadal pobierają opłaty za dostęp do peronów na zasadach udostępniania OIU dlatego Prezes UTK postanowił wszcząć wobec nich postępowania administracyjne. Celem tych postępowań jest dostosowanie zasad udostępniania peronów oraz sposobu pobierania opłat za ich udostępnianie do stanowiska zawartego w wyroku TSUE.

do góry