Nawigacja

Aktualności

Projekt nowej Listy Prezesa UTK – konsultacje rynkowe

27.08.2019

Urząd Transportu Kolejowego rozpoczyna konsultacje publiczne projektu nowej Listy Prezesa UTK. Lista stanowi spis krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych umożliwiających spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei. Na uwagi do projektu UTK czeka do 23 września 2019 r. Spotkanie konsultacyjne, na którym zostaną zaprezentowane założenia projektu nowej Listy Prezesa UTK, odbędzie się 11 września 2019 r.

Projekt nowej Listy Prezesa UTK to wynik weryfikacji wymagań przeprowadzonej przy udziale ekspertów. W nowej wersji dokumentu uwzględniono także uwagi z konsultacji rynkowych przeprowadzonych w 2018 r. Wprowadzone zmiany koncentrują się na podsystemach infrastruktura, energia i sterowanie – urządzenia przytorowe. Jest to związane z przyjętymi na poziomie europejskim założeniami dla notyfikacji krajowych przepisów technicznych dla podsystemów instalacji stałych. Pewne zmiany nie ominęły jednak również części taborowej.

Najważniejsze zmiany w projekcie nowej Listy Prezesa UTK to:

  • określenie wymagań krajowych w zakresie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (zmienne narodowe i nazwy trybów pracy ETCS);
  • uszczegółowienie postanowień dotyczących urządzeń sterowania ruchem kolejowym, w tym Samoczynnego Hamowania Pociągu i Radiostopu;
  • doprecyzowane wymagań dla pojazdów dwudrogowych;
  • wprowadzenie odwołań do konkretnych punktów norm i przepisów rozporządzeń wykonawczych (w obszarze podsystemów instalacji stałych);
  • usunięcie wymagań odnoszących się do metod badawczych, przepisów funkcjonalnych czy ruchowych oraz wykraczających poza obszar przepisów kolejowych;
  • weryfikacja aktualności przywołanych norm i specyfikacji;
  • dostosowanie całego dokumentu do dyrektywy 2016/797 oraz nowych wersji TSI.

Uwagi do projektu Listy Prezesa UTK można zgłaszać wypełniając formularz i przesyłając go adres utk@utk.gov.pl do 23 września 2019 r. Materiały są opracowane w trybie recenzji celem lepszego porównania wprowadzonych zmian w stosunku do obecnego brzmienia Listy.

Aby przybliżyć uczestnikom konsultacji wprowadzone zmiany, a także założenia przyświecające modyfikacji Listy Prezesa UTK zapraszamy na spotkanie 11 września 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie UTK. Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmujemy do 5 września 2019 r. na adres utk@utk.gov.pl. Z danego podmiotu może zostać zgłoszonych maksymalnie 2 przedstawicieli.

 

do góry