Nawigacja

Aktualności

Zagłosuj na Raport CSR UTK

20.08.2019

Trwa konkurs ”Raporty Społeczne” zorganizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte. „Raport Społecznej Odpowiedzialności CSR 2018 Urzędu Transportu Kolejowego” jest jednym z 4 raportów administracji publicznej. Do konkursu jest łącznie 45 zgłoszeń. Głosować można do 16 września.

Na raport społecznej odpowiedzialności UTK można zagłosować poprzez formularz dostępny na stronie organizatora. Głos oddaje się na 3 publikacje. W formularzu należy również wpisać swój adres e-mail oraz określić grupę interesariuszy, do której należymy. Na koniec trzeba potwierdzić udział w głosowaniu poprzez kliknięcie linku przesłanego na podany adres e-mail. Dopiero wtedy głos zostanie zapisany w systemie.

Wiele aktywności Urzędu Transportu Kolejowego to działania społecznie odpowiedzialne. Uwzględniają one określone cele strategiczne i wpisują się w ich realizację. Odpowiedzialność społeczna to integralna część kultury organizacyjnej, która w realizacji zadań uwzględnia oczekiwania wszystkich interesariuszy: pracowników, klientów i organizacji społecznych. Podejmowane przez pracowników urzędu aktywności w zakresie CSR realizują również cele zrównoważonego rozwoju (SDG) wpisane do Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 przyjętej uchwałą Rady Ministrów z 14 lutego 2017 r.

Raport Społecznej Odpowiedzialności CSR 2018 Urzędu Transportu Kolejowego dostępny jest na stronie www urzędu w dziale Opracowania Urzędu Transportu Kolejowego w formie pliku PDF. W tym roku została również przygotowana wersja na czytniki e-booków (ePUB oraz MOBI).

do góry