Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa wersja sprawozdania za 2018 r.

16.08.2019

Urząd Transportu Kolejowego opublikował poprawioną wersję „Sprawozdania z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2018 r.”. Aktualizacja wynika z korekty przesłanej do UTK przez jednego z przedsiębiorców kolejowych.

Zmiana danych przez jedno z przedsiębiorstw skutkowała koniecznością publikacji poprawionej wersji „Sprawozdania”. Uaktualniono część danych w rozdziałach opisujących przewozy towarowe oraz infrastrukturę kolejową. Zmieniły się m.in. informacje o wielkości zatrudnienia oraz niektóre wyniki finansowe.

UTK przypomina o obowiązku sprawozdawczości. Przedsiębiorcy powinni zadbać o to by dane przekazywane do urzędu były rzetelne. W celu eliminowania podobnych sytuacji w przyszłości, wprowadzone zostaną dodatkowe procedury kontrolne, bowiem dane publikowane przez urząd muszą być wiarygodne.

Poprawiona wersja sprawozdania została opublikowana z nowym numerem ISBN 978-83-65709-34-9.

do góry