Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UTK odpowiedzialny społecznie

07.08.2019

Już po raz trzeci Urząd Transportu Kolejowego przygotował Raport Społecznej Odpowiedzialności CSR 2018. Publikacja prezentuje działania prowadzone w 2018 r. zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju według normy ISO26000. UTK był jednym z pierwszych urzędów w Polsce przygotowujących raport CSR.

Wiele aktywności Urzędu Transportu Kolejowego to działania społecznie odpowiedzialne. Uwzględniają one określone cele strategiczne i wpisują się w ich realizację. Odpowiedzialność społeczna to integralna część kultury organizacyjnej, która w realizacji zadań uwzględnia oczekiwania wszystkich interesariuszy: pracowników, klientów i organizacji społecznych. Podejmowane przez pracowników urzędu aktywności w zakresie CSR realizują również cele zrównoważonego rozwoju (SDG) wpisane do Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 przyjętej uchwałą Rady Ministrów z 14 lutego 2017 r.

Publikacja Raportu CSR ma na celu podzielenie się doświadczeniem i prezentację dobrych praktyk związanych ze społeczną odpowiedzialnością tak, aby w jak najszerszy sposób propagować te zasady wśród innych urzędów administracji państwowej oraz podmiotów rynku kolejowego. - Publikując dwa lata temu pierwszy Raport Społecznej Odpowiedzialności Urzędu Transportu Kolejowego byliśmy pewni, że ważnym elementem prowadzenia działalności we współczesnym świecie jest odpowiedzialne podejmowanie decyzji, które implikują działania etyczne, społecznie akceptowane i zgodne z zasadami ładu i współżycia społecznego. Byliśmy i jesteśmy pewni, że podejmowanie takich działań przez administrację państwową ma sens. Zostaliśmy bowiem powołani do służenia swoją wiedzą i doświadczeniem naszym interesariuszom. Jestem przekonany, że cały ambitny zespół specjalistów, który tworzy Urząd Transportu Kolejowego, będzie podejmował kolejne wyzwania na rzecz wdrażania zasad CSR w codziennym postępowaniu -  stwierdza we wstępie do Raportu Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Raport Społecznej Odpowiedzialności CSR 2018 Urzędu Transportu Kolejowego dostępny jest na stronie www urzędu w dziale Opracowania Urzędu Transportu Kolejowego w formie pliku PDF. W tym roku została również przygotowana wersja na czytniki e-booków (ePUB oraz MOBI).

do góry