Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ponad 90 tysięcy kolejarzy

02.08.2019

W branży kolejowej w 2018 r. zatrudnionych było ponad 90 tys. osób. To pracownicy przewoźników oraz zarządców infrastruktury. Liczba zatrudnionych systematycznie spada – w 2010 r. było ich ponad 103 tysiące. W całej branży w 2018 r. pracowało 111 osób mniej niż na koniec 2017 r. Liczba pracowników wzrastała u przewoźników, spadła u zarządców infrastruktury.

W sektorze przewozów pasażerskich pracowało 22 647 osób. Od 2014 r. utrzymuje się stały poziom zatrudnienia, z niewielkim wzrostem w 2018 r. Więcej osób w porównaniu z 2017 r. zatrudniały Koleje Małopolskie (26 osób ) i LKA (25 osób). Trzech przewoźników zredukowało liczbę pracowników: Przewozy Regionalne o 442 osoby, Koleje Mazowieckie o 13 osób, a SKM w Trójmieście o 2 osoby.

Przy przewozach towarowych pracowało 27 900 osób – o 642 więcej niż rok wcześniej. Największy wzrost zatrudnienia odnotowało PKP Cargo - o 265 osób oraz Ciech Cargo i Transchem - o 156 i 152 osoby.

 

Zarządcy infrastruktury zatrudniali 39 850 osób, to jest o 2% mniej niż rok wcześniej. Największy spadek zatrudnienia – o 365 wystąpił w PKP PLK. Mniej osób pracowało również w PMT Linie Kolejowe oraz JSK, w każdej spółce liczba pracowników spadła o 136 osób. Duży wzrost zatrudnienia (o 346 osób) nastąpił w PKP LHS oraz w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – o 44 osoby. Do zestawienia zatrudnienia u zarządców infrastruktury nie były wliczane WKD, UBB Polska oraz użytkownicy bocznic kolejowych.

Największym pracodawcą w branży kolejowej jest PKP PLK zatrudniający na koniec 2018 r. 43% ogółu pracowników kolei. Kolejne miejsca zajmują PKP Cargo - 19% oraz PKP Intercity - 9% zatrudnionych.

Kluczowymi pracownikami u przewoźników kolejowych są osoby bezpośrednio związane z ruchem pociągów, które muszą posiadać niezbędne predyspozycje i uprawnienia do wykonywania obowiązków na danym stanowisku pracy. W 2018 r. na takich stanowiskach pracowała ponad połowa zatrudnionych (ponad 46,5 tys. osób). Pracownicy ci podlegają przepisom o zawodach regulowanych.

 

Struktura wiekowa zatrudnienia wskazuje na duży udział osób powyżej 50 roku życia (43%). Struktura obliczona została w oparciu o kalkulację ekwiwalentu czasu pracy pracowników (etatów) w ramach działalności kolejowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. U przewoźników towarowych bardzo niski udział (9%) stanowią pracownicy poniżej 30 roku życia. Taka sytuacja jest pośrednią konsekwencją restrukturyzacji zatrudnienia w branży przewozów towarowych w latach 2010-2017, która zakładała wstrzymywanie naborów nowych pracowników. W tym czasie ogólny poziom zatrudnienia zmniejszył się o ok. 880 etatów.

Z analiz struktury wiekowej pracowników kolei wynika, że istnieje duże ryzyko powstania tzw. luki pokoleniowej szczególnie w obszarach działalności związanej bezpośrednio z ruchem pociągów. W tych przypadkach pracownicy uzyskują wcześniejsze uprawnienia emerytalne, a nowozatrudnione osoby wymagają specjalistycznego przeszkolenia i uprawnień zawodowych, których uzyskanie jest czasochłonne.

 

 

do góry