Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie z funkcjonowania rynku kolejowego w 2018 r.

30.07.2019

Rok 2018 zakończono wzrostem liczby przewiezionych podróżnych o ponad 2%. Z kolei masa przewiezionych towarów wzrosła o ponad 4,3%. To był również rok dynamicznego wzrostu przewozów intermodalnych – przewieziona masa towarów wzrosła o ponad 11%. Tak wygląda obraz polskiego rynku transportu kolejowego. Te i wiele innych danych można znaleźć w „Sprawozdaniu z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2018 r.” opublikowanym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Ponad 310 mln pasażerów i 250 mln ton towarów przewiozła polska kolej w 2018 roku. Osiągnięcie takiego wzrostu mimo trwających remontów sieci kolejowej jest niewątpliwym sukcesem, zarówno przewoźników, jak i zarządców infrastruktury. - Inwestycje są prowadzone w niespotykanej do tej pory skali – przyznaje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - To olbrzymie wyzwanie stojące przed przedsiębiorstwami sektora budowlanego, zarządcami infrastruktury oraz przed przewoźnikami. Przed nami kolejne projekty prowadzone w ramach Krajowego Programu Kolejowego - przypomina.

W „Sprawozdaniu z funkcjonowania rynku transportu kolejowego” opublikowano dane dotyczące rynku przewozów pasażerskich i towarowych, zagadnienia związane z infrastrukturą i taborem kolejowym czy zatrudnieniem u przewoźników i zarządców infrastruktury. Dokument pozwala na prześledzenie trendów i wskazanie zmian, w których rynek rozwija się szybko, a które parametry wskazują na stabilizację lub spadki.

W raporcie nacisk położono na przedstawienie obrazu przewozów intermodalnych, które od kilku lat rosną w tempie dwucyfrowym i cały czas są postrzegane jako przyszłość przewozów towarowych. - Udział przewozów intermodalnych w całym rynku towarowych przewozów koleją mierzony masą przewiezionych ładunków wzrósł w minionym roku o ponad 11%. To pozwala prognozować dalszy stały wzrost tej najbardziej efektywnej metody transportu – ocenił Prezes UTK. W sprawozdaniu znaleźć można dane dotyczące głównych morskich portów przeładunkowych oraz terminali intermodalnych. Publikacja zawiera również analizę usług przewozowych w Polsce na tle Europy.

Sprawozdanie powstało w oparciu o dane przekazywane UTK przez podmioty rynku kolejowego i stanowi uzupełnienie oraz poszerzenie bieżących statystyk, analiz i publikacji.

do góry