Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej szuka ekspertów

19.07.2019

Centrala Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (EUAR) w Valenciennes we Francji poszukuje do swojego Wydziału Zarządzania i Komunikacji ekspertów narodowych z dziedzin: zarządzanie korporacyjne w sektorze publicznym, planowanie strategiczne oraz komunikacja. Ogłoszenie o naborze ekspertów narodowych jest bezterminowe. Aplikację należy składać bezpośrednio do działu kadr EUAR w języku angielskim.

Kandydaci powinni być zatrudnieni w administracji publicznej (państwowej, rządowej, regionalnej lub lokalnej, także organizacji międzyrządowej) przez co najmniej 12 miesięcy przed przyznaniem statusu eksperta przez EUAR. Wymagane jest co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach w administracji, dziale prawnym, naukowym, doradczym lub na stanowisku kierowniczym (ze szczególnym uwzględnieniem – w przypadku dwóch ostatnich obszarów – doświadczenia z zakresu tematycznego, w którym eksperci są poszukiwani). Przez cały czas trwania umowy z EUAR konieczne jest zatrudnienie w obecnej instytucji. Kandydaci powinni bardzo dobrze znać język angielski (poziom co najmniej B2) oraz dobrze inny język urzędowy UE. Wymagane jest obywatelstwo kraju członkowskiego UE lub kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia.

W przypadku wybranych ekspertów narodowych ich macierzysta instytucja musi wyrazić zgodę na pozostawanie takiej osoby w zatrudnieniu w tej instytucji (włącznie z opłacaniem przez nią podatków i składek na ubezpieczenia społeczne/zdrowotne). EUAR będzie natomiast wypłacać diety dzienne i – jeśli to konieczne – pokrywać koszty podróży związane z pełnionymi obowiązkami w EUAR.

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na test pisemny i /lub rozmowę kwalifikacyjną do siedziby EUAR. Planowane wyznaczenie przez EUAR na stanowisko eksperta narodowego obejmuje okres 2 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia o taki sam okres.

Szczegóły w ogłoszeniu na stronie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

do góry