Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UTK działa na rzecz szkolnictwa kolejowego

03.07.2019

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego spotkał się z przedstawicielami szkół średnich, kształcących na kierunkach kolejowych. Rozmowy w siedzibie UTK oraz przeprowadzona wcześniej ankieta wśród szkół, pomogą stworzyć raport dotyczący szkolnictwa zawodowego. Będzie on podstawą do proponowania kierunku zmian, tak by uatrakcyjnić kierunki kolejowe.

Rynek kolejowy w najbliższych latach będzie potrzebował wielu nowych pracowników. Obecnie u licencjonowanych przewoźników kolejowych oraz zarządców infrastruktury kolejowej zatrudnionych jest około 90 tysięcy pracowników. Osoby powyżej 50 roku życia stanowią połowę aktywnych dzisiaj pracowników kolei. Te dane pokazują, że dla przedsiębiorstw kolejowych ważny jest rozwój kształcenia zawodowego. – Działamy na rzecz popularyzacji zawodów kolejowych od dawna. Zaczęliśmy głośno mówić o groźbie luki pokoleniowej wśród maszynistów. Jednak i w innych zawodach kolejowych sytuacja może być równie niebezpieczna. Więcej pracowników będzie odchodzić na emeryturę, niż przychodzić do zawodu – mówi Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Pracodawcy podejmują już działania takie jak stypendia i gwarancje zatrudnienia dla uczniów. Ale potrzebne jest także wsparcie systemowe dla szkół – dodaje.

W Polsce 44 szkoły średnie kształcą na kierunkach kolejowych. Ponad połowa placówek wzięła udział w ankiecie przygotowanej przez UTK. Pozwoliło to na zidentyfikowanie problemów, przed którymi stoją szkoły. Wśród najczęściej wskazywanych są kłopoty z dostępnością do specjalistycznej kadry naukowej i laboratoriów wymaganych podstawą programową. Bolączką kształcenia na kierunkach kolejowych jest również brak odpowiednich materiałów naukowych na potrzeby kształcenia młodzieży. Tylko połowa ze szkół, które wypełniły ankietę współpracuje z innymi placówkami, by podnosić jakość szkolenia. Wskazywanym problemem jest również brak promocji kształcenia na kierunkach technicznych w szkołach średnich.

Prezes UTK planuje również przeprowadzenie konsultacji z podmiotami rynku kolejowego, organizacjami reprezentującymi przedsiębiorstwa oraz  Ministrem Infrastruktury, Ministrem Inwestycji i Rozwoju oraz Ministrem Edukacji Narodowej.

W wyniku zebranego materiału UTK przygotuje raport dotyczący kolejowego szkolnictwa zawodowego. Będzie to dokument wskazujący na główne problemy i propozycje działań, które umożliwią rozwój kształcenia na kierunkach kolejowych.

 

  • Pracodawcy podejmują już działania takie jak stypendia i gwarancje zatrudnienia dla uczniów - powiedział Ignacy Góra, Prezes UTK
do góry