Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zatwierdzone projekty cenników na rozkład 2019/2020

01.07.2019

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzje zatwierdzające cenniki dostępu do infrastruktury dla PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, Euroterminalu Sławków oraz Betransu. Czterech zarządców, w tym PKP Polskie Linie Kolejowe, poinformowało o stosowaniu na rozkład 2019/2020 stawek z poprzedniego rozkładu.

Prezes UTK zatwierdza cennik dostępu do infrastruktury w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej lub manewrowej. Prezes UTK zatwierdził nowe cenniki na rozkład jazdy pociągów 2019/2020 trzem zarządcom: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (opłata podstawowa), „Euroterminal Sławków” sp. z o.o. (opłata podstawowa i manewrowa), oraz Betrans sp. z o.o. (opłata manewrowa). Jawne wersje decyzji zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Czterech zarządców infrastruktury kolejowej poinformowało Prezesa UTK, że w trakcie obowiązywania kolejnego rozkładu jazdy pociągów 2019/2020 będą stosować stawki jednostkowe opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej obowiązujące w obecnym rozkładzie. Z możliwości tej skorzystali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Cargotor Sp. z o.o., Pomorska Kolej Metropolitarna S.A. i CTL Maczki – Bór S.A.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego sprawuje nadzór nad poprawnością ustalania i pobierania przez zarządców opłat za udostępnianie infrastruktury. Odpowiada za zgodność z prawem  projektu cennika zarządcy w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników.

do góry