Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Regulacje dotyczące znajomości szlaku

10.06.2019

Urząd Transportu Kolejowego wyjaśnia wątpliwości dotyczące zasad nabywania, utraty oraz odzyskiwania znajomości odcinków linii kolejowych, zwanej potocznie „znajomością szlaku”.

W związku z wejściem w życie pod koniec zeszłego roku rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2430) zmianie uległy przypisy dotyczące sprawdzianów wiedzy i umiejętności.

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie regulują obecnie szczegółowo kwestii związanych ze znajomością odcinków kolejowych. Zagadnienia te powinny zostać szczegółowo uregulowane w przepisach wewnętrznych przewoźników kolejowych lub zarządców infrastruktury kolejowej. Prezes UTK przygotował stanowisko w sprawie zasad nabywania, utraty oraz odzyskiwania znajomości odcinków linii kolejowych, które jest dostępne w dziale Stanowiska Prezesa UTK

 

do góry