Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewozy intermodalne w I kwartale 2019 roku

06.06.2019

Pierwszy kwartał 2019 r. zakończył się znacznymi wzrostami w przewozach intermodalnych. Od stycznia do marca przewoźnicy kolejowi przetransportowali ok 333 tys. sztuk jednostek, co dało wzrost o 19 % w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku. Przetransportowano ponad 504 tysięcy TEU, czyli o 20% więcej niż przed rokiem.

Masa w przewozach intermodalnych w I kwartale 2019 roku wyniosła blisko 4,5 mln ton, a wykonana praca przewozowa blisko 1,6 mld tonokilometrów. W stosunku do I kwartału 2018 r. nastąpił wzrost odpowiednio o 16,5% i 18,3%.

Udział przewozów intermodalnych w rynku przewozów towarowych osiągnął poziom 7,5% wg masy i 11,2% wg pracy przewozowej po I kwartale 2019 r. W analogicznym okresie 2018 r. udział ten kształtował się na poziomie 6,2% wg masy i 9,4%. - Rynek przewozów intermodalnych ma duży potencjał wzrostu. W 2019 r. powinien stabilnie się rozwijać ale nie przewiduję gwałtownego skoku– komentuje Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Przewoźnicy nadal borykają się z problemami w zakresie przepustowości sieci oraz niską prędkością pociągów co niewątpliwie wpływa na rentowność przewozów. Istotne są skoordynowane działania w celu dalszego stymulowania wzrostu rynku przewozów intermodalnych – dodaje.

W pierwszym kwartale 2019 roku kolejowe przewozy intermodalne realizowało 17 licencjonowanych przewoźników.

Najnowsze dane kwartalne dotyczące kolejowych przewozów intermodalnych są dostępne na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce Statystyka przewozów towarowych.

 

 

 

 

do góry