Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wytyczne do raportów bezpieczeństwa i sprawozdań z utrzymania za rok 2018

03.06.2019

Do 30 czerwca 2019 r. autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej oraz certyfikowani przewoźnicy kolejowi powinni przekazać do Urzędu Transportu Kolejowego raporty w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy. Raport stanowi podsumowanie skuteczności działań przedsiębiorców w zakresie utrzymywania lub podnoszenia poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego. UTK przygotował wytyczne jak raport powinien wyglądać.

Na stronie internetowej Urzędu w katalogu Dokumenty do pobrania -> Sprawozdania -> Raport bezpieczeństwa -> Raport bezpieczeństwa za rok 2018 zamieściliśmy wytyczne do opracowania raportu  wraz z plikiem Excel, zawierającym wzory tabeli do danych statystycznych. Raport powinien również zawierać usystematyzowane dane statystyczne z zakresu bezpieczeństwa, przedstawione w formie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI). Wzór formularza dotyczącego CSI za 2018 r. również został zamieszczony. Szczegóły dotyczące sposobu złożenia raportu znajdują się w karcie usług „Złóż raport w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy” dla przewoźników i zarządców infrastruktury.

Także do 30 czerwca certyfikowane podmioty odpowiedzialne za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe powinny złożyć sprawozdania z utrzymania za 2018 rok. Sprawozdania powinny dostarczać informacji o skuteczności przyjętych i wdrożonych systemów zarządzania utrzymaniem (MMS). Podmioty, pełniące równocześnie funkcję przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury i podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie, przesyłają oddzielnie obydwa raporty. Więcej informacji na temat sprawozdań podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie wagonów towarowych znajduje się w karcie usług dla certyfikowanego ECM „Złóż roczne sprawozdanie z utrzymania za poprzedni rok kalendarzowy”.

 

 

 

do góry