Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko Prezesa UTK w sprawie zgłaszania zdarzeń przez użytkowników bocznic kolejowych

27.05.2019

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wyjaśnia w jaki sposób zgłaszać poważne wypadki, wypadki i incydenty na bocznicach kolejowych. Stanowisko Prezesa UTK rozwiewa wątpliwości użytkowników bocznic kolejowych oraz informuje o grożącej odpowiedzialności w przypadku zaniedbania obowiązku informacyjnego.

W momencie wystąpienia zdarzenia pracownik kolejowy ma obowiązek zgłosić zdarzenie osobiście, a jeżeli nie jest to możliwe, za pośrednictwem innych osób. Zdarzenie zgłasza się niezwłocznie, używając wszelkich dostępnych środków. W przypadku zdarzeń zaistniałych na bocznicy kolejowej zdarzenie należy zgłosić użytkownikowi bocznicy kolejowej.

Użytkownik bocznicy, któremu zgłoszono zdarzenie zaistniałe na terenie bocznicy, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o nim:

  • członków komisji kolejowej ze strony użytkownika bocznicy kolejowej;
  • Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych;
  • Oddział Terenowy Urzędu Transportu Kolejowego właściwy terytorialnie dla miejsca zdarzenia.

W ostatnim czasie występują liczne przypadki zawiadamiania o zdarzeniach przez przewoźników którzy świadczą usługę obsługi bocznicy kolejowej na rzecz jej użytkownika. Z analizy przepisów wynika, że zawiadomienie o zdarzeniu może zostać zrealizowane przez operatora bocznicy/przewoźnika kolejowego, natomiast za zaniechanie tego obowiązku odpowiada wyłącznie zarządca infrastruktury (użytkownik bocznicy).

Szczegóły w „Stanowisku Prezesa UTK w sprawie zgłaszania poważnych wypadków, wypadków i incydentów przez użytkowników bocznic kolejowych” na stronie Stanowiska Prezesa UTK.

do góry