Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Polskie Nagrody Kolejowe rozdane

24.05.2019

Znamy już osoby i instytucje, które zostały laureatami Polskich Nagród Kolejowych w 2019 roku. Nagrody te przyznane są pierwszy raz. 23 maja nagrodzeni odebrali statuetki przyznane w czterech kategoriach: biznes, innowacje, instytucja i bezpieczeństwo.

Polska kolej pięknie się rozwija. Wozimy coraz więcej towarów i pasażerów. Polska kolej jest coraz bardziej innowacyjna i nowoczesna. Odpowiadają za to ludzie i instytucje, które funkcjonują na rynku kolejowym i wydaje mi się, że to, czego robimy zbyt mało to mówienie o tym i promowanie dobrych rozwiązań natury organizacyjnej i technicznej, które wdrażane są w systemie kolejowym – otworzył galę wręczanie nagród Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Głównym celem nagród jest to, żeby wszystkim ludziom kolei, którzy są odpowiedzialni za jej rozwój i innowacje, po prostu podziękować - dodał Ignacy Góra.

W liście nadesłanym do uczestników gali Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk napisał: W ciągu ostatnich lat polska kolej przechodzi intensywną modernizację. Zmiany dotyczą wszystkich obszarów transportu kolejowego. W lutym bieżącego roku zwiększyliśmy budżet Krajowego Programu Kolejowego zwiększyliśmy budżet programu do ok. 70 mld złotych. W 2018 roku PKP PLK zrealizowały nakłady inwestycyjne na niespotykaną dotąd skalę. Udało się tego dokonać przy tak dużej liczbie kursujących pociągów.

Nagrody przyznawała kapituła konkursowa w składzie: prof. Marianna Jacyna – Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Marita Szustak - Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Adrian Furgalski - Przewodniczący Zarządu RBF, dr inż. Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Krzysztof Mamiński - Prezes Zarządu PKP S.A, Ireneusz Merchel - Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dr inż. Andrzej Żurkowski - Dyrektor Instytutu Kolejnictwa. Laureaci konkursu zostali wyłonieni w czterech kategoriach: biznes, innowacje, instytucja i bezpieczeństwo.

W kategorii Biznes nagrodę otrzymał Zbigniew Konieczek, Prezes, Newag S.A. za stałe, organiczne, spokojne i mozolne budowanie znaczenia i sukcesów firmy taborowej na rynku nie tylko polskim. Obecnie Newag znajduje się w czołówce producentów taboru szynowego. Stawia na ekspansję zagraniczną. W całej Europie znane są ich flagowe produkty: lokomotywa DRAGON 2 i pociągi Impuls 2.

W kategorii Innowacje nagrodzono spółkę Track Tec S.A. za opracowanie i wdrożenie Inteligentnego rozjazdu R1200. Rozjazd został zabudowany na stacji Psary na Centralnej Magistrali Kolejowej i przeznaczony jest do prędkości 250 km/h przy jeździe na wprost.

W kategorii Instytucja nagrodę otrzymała PKP Informatyka Sp. z o.o.  za wdrożenie produktu pod nazwą „Wspólny Bilet”. Odrębne systemy biletowo-taryfowe  utrudniają podróże. W grudniu 2018 roku PKP Informatyka udostępniła przewoźnikom produkt  dostępny w kasach biletowych i  Internecie. Wspólny bilet z degresywnym wyliczeniem ceny, czyli  obniżaniem jednostkowego kosztu przejechanego kilometra wraz ze wzrostem długości podróży, jest rozwiązaniem obiecywanym od lat.   

W kategorii Bezpieczeństwo nagrodę otrzymał Włodzimierz Kiełczyński, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za podejmowane działania i proaktywną postawę w zakresie zwiększania świadomości kultury bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Ostatnią inicjatywą są oznakowania przejazdów kolejowych tzw. żółtą naklejką. Indywidulany numer identyfikacyjny zawarty na takiej naklejce pozwala na szybkie zlokalizowanie konkretnego przejazdu w sytuacji awaryjnej i dzięki temu na podjęcie szybkich działań często ratujących życie. W kategorii bezpieczeństwo nagrodę wręczali Marita Szustak i Ignacy Góra.

Dodatkowo wyróżnienia w kategorii Bezpieczeństwo otrzymali również wszyscy nominowani: Marcin Grzywacz z PKP Intercity – za podjęcie w pełni profesjonalnej akcji ratowania życia potrąconego przez pociąg człowieka z zachowaniem niezwykłego opanowania w sytuacji kryzysowej oraz Bogdan Kaczmarek i Piotr Wawrzyniak z PKP Intercity – za podjęcie błyskawicznych i skutecznych działań jako drużyna konduktorska, które zaowocowały udzieleniem fachowej pomocy i ograniczyły skutki zdarzenia, jakim było targnięcie się na własne życie przez pasażera.

Nagrodę honorową otrzymał profesor dr hab. inż. Henryk Bałuch. Od 1963 pracował w  ośrodkach naukowych kolejnictwa, obecnie w Instytut Kolejnictwa, w którym jest członkiem Rady Naukowej. Jest także  członkiem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym kwartalnika „Problemy Kolejnictwa”. Zasłużony nauczyciel akademicki Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Autor fundamentalnych monografii poświęconych zagadnieniom konstrukcji i utrzymania nawierzchni kolejowych, projektowania układów geometrycznych torów, niezawodności i bezpieczeństwa dróg kolejowych. Odznaczony medalami resortowymi Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Komunikacji, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżami: Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Konkurs został zorganizowany przez Urząd Transportu Kolejowego, Polskie Koleje Państwowe S. A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Izbę Gospodarczą Transportu Lądowego oraz Railway Business Forum.

  • Przemówienie Ignacego Góry na otwarcie gali Polskch Nagród Kolejowych
    Przemówienie Ignacego Góry na otwarcie gali Polskch Nagród Kolejowych
  • Wspólne zdjęcie nagrodzonych, nominowanych oraz kapituły i organizatorów konkursu Polskich Nagród Kolejowych
    Wspólne zdjęcie nagrodzonych, nominowanych oraz kapituły i organizatorów konkursu Polskich Nagród Kolejowych
do góry