Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

OT Rail sp. z o.o. bez certyfikatu bezpieczeństwa

22.05.2019

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego odmówił przedłużenia ważności certyfikatu bezpieczeństwa część A dla spółki OT Rail sp. z o.o. Decyzja ta oznacza, że OT Rail sp. z o.o. od 23 maja 2019 r. nie może prowadzić działalności przewozowej na polskiej sieci kolejowej.

Prezes UTK odmówił wydania certyfikatu bezpieczeństwa, ponieważ stwierdził, że system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym przewoźnika kolejowego OT Rail nie spełnia wymagań określonych przez kryteria zgodności w rozporządzeniu Komisji (UE) 1158/2010. Kontrola prowadzona w spółce wykazała liczne nieprawidłowości, które nie zostały usunięte do czasu wydania decyzji.

Spółka nie prowadziła działalności przewoźnika kolejowego przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Certyfikat bezpieczeństwa w części A stanowi potwierdzenie przyjęcia przez przewoźnika kolejowego systemu zarządzania bezpieczeństwem adekwatnego do zakresu prowadzonej działalności. W ramach procesu wydawania certyfikatu bezpieczeństwa w części A organ certyfikujący (w Polsce jest to Prezes UTK) weryfikuje przede wszystkim spełnienie wymagań prawnych, wynikających z załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010, dotyczących struktury i zawartości systemu zarządzania bezpieczeństwem przyjętego przez przewoźnika kolejowego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa krajowego.

do góry