Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne szkolenie w ramach Akademii Wiedzy Kolejowej

30.05.2019

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza pracowników firm branży kolejowej na szkolenie poświęcone jednolitym certyfikatom bezpieczeństwa wydawanym w ramach IV Pakietu Kolejowego. Certyfikaty takie zaczną obowiązywać w części krajów unijnych już w połowie czerwca tego roku. W Polsce i w krajach ościennych zaczną obowiązywać rok później.

Jednolity certyfikat bezpieczeństwa stanowi potwierdzenie ustanowienia przez przewoźnika kolejowego lub zarządcę infrastruktury  systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolności do bezpiecznego prowadzenia działalności. System zarządzania bezpieczeństwem oznacza organizację, środki i procedury przyjęte przez zarządcę infrastruktury lub przewoźnika kolejowego w celu zapewnienia bezpiecznego zarządzania swoim działaniem.

Jednolity certyfikat bezpieczeństwa zastąpi obecnie funkcjonujące certyfikaty bezpieczeństwa części A i B dla przewoźników kolejowych. Dla przedsiębiorstw operujących w więcej niż jednym kraju Unii Europejskiej jednolity certyfikat wydawany będzie przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej.

Szkolenie „Wdrożenie IV Pakietu Kolejowego w zakresie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa” odbędzie się 11 lipca 2019 r. Zapisy na szkolenie ruszają 12 czerwca 2019 r. od godziny 9:00.

W trakcie szkolenia zostaną omówione ramy prawne nowego IV pakietu kolejowego oraz przedstawione zostanie porównanie kryteriów budowy SMS aktualnych z nowymi wynikającymi z IV pakietu kolejowego. Przedstawiony zostanie również szczegółowo proces certyfikacji w ramach aplikacji OSS wraz z omówieniem i przedstawieniem tego procesu. Przewidziana jest również część warsztatowa, w której przedstawiciele UTK będą odpowiadali na pytania uczestników i wyjaśniali powstałe wątpliwości.

Zajęcia odbywają się w centrali Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 134 (nieopodal dworca Warszawa Zachodnia). Program szkoleń dostępny jest na stronie Akademii. Przez stronę Akademii można zapisywać się również na warsztaty. Wymagane jest założenie konta. Rejestracja w systemie jest bardzo prosta. Prosimy jedynie o podanie imienia i nazwiska, nazwy pracodawcy oraz adresu e-mail. Wymagane jest również potwierdzenie akceptacji postanowień regulaminu Akademii.

Akademia Wiedzy Kolejowej w UTK powstała w 2016 r. Celem Akademii jest propagowanie dobrych praktyk wśród uczestników rynku kolejowego poprzez prowadzone przez Urząd szkolenia i warsztaty. Akademia dodatkowo  daje możliwość reagowania na problemy rynku kolejowego.  Wykładowcami są pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego.

Szkolenia są bezpłatne, jednak uczestnicy powinni ocenić szkolenie oraz prowadzących. Do pobrania z systemu są indywidualne certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia. Materiały ze wszystkich szkoleń dostępne są na stronie Archiwum.

do góry