Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

W kierunku zrównoważenia transportu

22.05.2019

Urząd Transportu Kolejowego działa na rzecz równoważenia transportu. Dlatego w tym roku zaktualizowane zostało opracowanie „Zwiększenie roli kolei w równoważeniu transportu towarów w Polsce”. Dokument zawiera propozycje działań, które przyczynią się do równoważenia transportu w Polsce.

Równoważenie transportu w Unii Europejskiej oznacza stworzenie efektywnego i wydajnego transportu, który jest w jak najmniejszym stopniu szkodliwy dla środowiska, zdrowia, gospodarki i urbanistyki. Opracowana przez Urząd Transportu Kolejowego w 2017 r. analiza rynku transportowego w Polsce i w Unii Europejskiej miała pomóc w określeniu sposobów osiągnięcia tak wyznaczonego celu. Opublikowany wówczas dokument Zwiększenie roli kolei w równoważeniu transportu towarów w Polsce został w tym roku zaktualizowany i opublikowany.

- Kolej powinna pełnić główną rolę na najdłuższym odcinku trasy transportu towarów. Natomiast przewozy drogowe powinny być wykonywane jedynie  na początkowym i końcowym odcinku (czyli na tzw. pierwszej i ostatniej mili). Oznacza to, że te dwa środki transportu powinny ze sobą współpracować, a nie konkurować – zaznacza Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Punktem wyjścia dla opracowania była Biała Księga opublikowana przez Komisję Europejską w 2011 r., która zakłada, że do 2030 r. 30% drogowego transportu towarów na odległościach większych niż 300 km należy przenieść na inne środki transportu, np. kolej. Osiągnięcie tego celu będzie szczególnym wyzwaniem w warunkach polskich.

W nowej odsłonie dokumentu znalazła się propozycja działań dążących do zrównoważenia transportu w Polsce, takich jak:
•    Wprowadzenie międzygałęziowej i długoterminowej polityki Państwa, dążącej do osiągnięcia celów z Białej Księgi Komisji Europejskiej z 2011 r.
•    Benchmarking proekologicznych rozwiązań transportowych w innych krajach Unii Europejskiej
•    Prorynkowe dostosowanie infrastruktury kolejowej do potrzeb wszystkich gałęzi (w tym transportu drogowego i morskiego)
•    Optymalizacja sieci terminali oraz właściwa organizacja relacji między nimi w celu zagwarantowania niższych cen usług.
•    Popularyzacja wykorzystania kontenerów
•    Rozwój przewozu naczep i przyczep samochodowych oraz wymiennych nadwozi koleją
•    Rozwój przewozów zestawów samochodowych koleją
•    Analiza internalizacji kosztów wg zasady „zanieczyszczający płaci”
•    Zwiększenie intensywności kontroli w transporcie drogowym oraz zwiększenie konsekwencji dla  przewoźników drogowych, przekraczających dopuszczalną masę całkowitą (DMC)
•    Poprawa współpracy operacyjnej zarządcy infrastruktury kolejowej z zarządcami infrastruktury stycznej.

Publikując dokument Zwiększenie roli kolei w równoważeniu transportu towarów w Polsce. Wyzwania, propozycje, dobre praktyki. Wersja ZAKTUALIZOWANA UTK jest przekonany, że będzie on pomocny w wyznaczaniu kierunku kompleksowych, międzysektorowych i możliwych do zrealizowania działań  optymalizujących funkcjonowanie transportu w Polsce.

do góry