Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Na Europejskim Kongresie Gospodarczym o kolei

16.05.2019

Zagadnienia związane z inwestycjami kolejowymi oraz z dostępnością infrastruktury kolejowej dla osób z niepełnosprawnościami to jedne z ważnych tematów poruszanych na Europejskim Kongresie Gospodarczym. W dniach 13-15 maja 2019 r. w Katowicach odbyła się ta największa impreza gospodarcza w Europie Centralnej. Na zaproszenie organizatorów w panelach dyskusyjnych wziął udział Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W debacie „Kolej nowych możliwości” poruszono zagadnienia związane z inwestycjami kolejowymi i ich wpływem na rozwój polskiej gospodarki. Uczestnicy panelu zgodnie podkreślali, że obecny program inwestycji prowadzonych w wielu miejscach infrastruktury kolejowej w Polsce jest imponujący. – Jest to historyczny moment, w którym się obecnie znajdujemy. , Do tej pory w Polsce nie było inwestycji w takiej skali. Łączna kwota przeznaczona na modernizacje infrastruktury to 70 mld złotych. Są to zarówno prace remontowe, czy budowa i modernizacja nowych dworców – przypomniał Ignacy Góra, Prezes UTK.

- Jednocześnie uruchamiana jest coraz większa liczba pociągów. Z opublikowanych przez nas danych wynika, że w 2018 r. uruchomionych zostało 1,8 mln pociągów pasażerskich, czyli ponad 4 800 pociągów dziennie. Jednocześnie bezpieczeństwo przewozów jest od lat na najwyższym poziomie. Niestety przy tej skali inwestycji występuje problem związany z punktualnością pociągów. Poziom punktualności w pierwszym kwartale 2018 roku wynosił 90,14%, natomiast w IV kwartale zaobserwowaliśmy jej spadek, do poziomu 88,47%. – zaznaczył Góra. Prezes UTK wskazał jednocześnie, że przyczyny opóźnień pociągów są bardzo złożone i nie leżą tylko i wyłącznie po stronie zarządcy infrastruktury.

W dyskusji podjęto także temat związany z możliwościami rozwoju transportu intermodalnego w Polsce oraz ze wzrostem roli intermodalu w całym transporcie ładunków. - Wszystko to, co jest wożone ponad 350 km innymi gałęziami transportu, powinno być wożone transportem kolejowym - podkreślił Ignacy Góra.

W panelu wzięli również udział Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Grzegorz Fingas, członek Zarządu ds. handlowych PKP CARGO S.A., Krzysztof Mamiński Prezes Zarządu PKP S.A., Ireneusz Merchel Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Artur Resmer, członek Zarządu PKP Intercity S.A.

Tematyka drugiej debaty z udziałem Prezesa UTK poświęcona była założeniom programu „Dostępność Plus”. W dyskusji poruszono problematykę poświęconą zjawisku wyłączenia społecznego, jego skali i wpływu na życie społeczno-gospodarcze. Omówiono także strategię związaną z przeciwdziałaniem jego niekorzystnego wpływu na osoby z niepełnosprawnością. Jednym z elementów programu „Dostępność Plus” są działania mające na celu zwiększenie dostępności infrastruktury kolejowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Ignacy Góra zaakcentował konieczność podejmowania działań w kontekście systemowej poprawy dostępności transportu kolejowego dla osób z niepełnosprawnością oraz o ograniczonej możliwości poruszania się. - W UTK kierujemy się zasadą, że osoby z niepełnosprawnościami muszą mieć możliwość podróży w bezpiecznych i komfortowych warunkach, tak jak pozostali pasażerowie – zaznaczył Ignacy Góra.

Innym niezmiernie ważnym problemem, który ma duży wpływ na dostępność kolei, jest czytelność informacji pasażerskiej dla osób z niepełnosprawnościami. - Bez odpowiednio przekazanej informacji żadna podróż nie doszłaby do skutku. Dlatego, wspólnie z organizacjami pozarządowymi weryfikujemy dostępność stron internetowych przewoźników kolejowych i zarządcy infrastruktury m.in. pod kątem spełnienia wymaganych standardów dostępności. Zauważamy, że dzięki temu działaniu wiele stron zostało przebudowanych lub zaprojektowanych od podstaw - tak, by były one faktycznie dostępne i użyteczne dla wszystkich użytkowników - powiedział Prezes Góra.

W czasie dyskusji podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie w jaki sposób przekonać instytucje i ich urzędników, aby dostępność traktowali jako coś ważnego?. - Część naszego zespołu stanowią osoby z różnymi niepełnosprawnościami. To pozwala nam w naturalny sposób rozmawiać o problemach, które występują w przestrzeni publicznej, a które dotyczą osób z niepełnosprawnością - podkreślił Ignacy Góra. - Obecnie osoby z niepełnosprawnościami stanowią ponad 6% pracowników. Kadra menadżerska brała udział w szkoleniach Polskiego Języka Migowego. Swobodnie się komunikujemy i wzajemnie słuchamy. Niepełnosprawności drugiej osoby nie postrzegamy jako odmienności, a jako wartość dodaną dla naszej organizacji, wartość wynikającą z różnorodności – dodał.

W panelu „Dostępność plus”, poza Prezesem UTK udział wzięli: Adrian Furman – prezes Grupy AF Sp. z o.o , Małgorzata Jarosińska-Jedynak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Kamil Kowalski - dyrektor Fundacji Integracja, Aleksander Waszkielewicz – prezes Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego oraz Kamil Wyszkowski – dyrektor Global Compact.

  • Uczestnicy debaty „Kolej nowych możliwości” poruszali zagadnienia związane z inwestycjami kolejowymi i ich wpływem na rozwój polskiej gospodarki
    Uczestnicy debaty „Kolej nowych możliwości” poruszali zagadnienia związane z inwestycjami kolejowymi i ich wpływem na rozwój polskiej gospodarki
  • Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego
    Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego
  • Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego
  • W Katowicach odbyła się największa impreza gospodarcza w Europie Centralnej
    W Katowicach odbyła się największa impreza gospodarcza w Europie Centralnej
do góry