Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń publikacji do magazynu Kultury Bezpieczeństwa

14.05.2019

Do 17 maja 2019 r. można nadsyłać deklarację wzięcia udziału w projekcie propagującym zasady kultury bezpieczeństwa na polskim rynku kolejowym. Cykliczny magazyn wydawany przez Urząd Transportu Kolejowego ma propagować zasady kultury bezpieczeństwa na polskim rynku kolejowym. Wydawnictwo zawierać będzie artykuły opisujące dotychczasowe i przyszłe działania sygnatariuszy oraz ich osiągnięcia, które są wdrażane i prowadzone w ramach propagowania kultury bezpieczeństwa.

Wraz z rozwojem projektu Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym powstają nowe inicjatywy związane z promowaniem bezpieczeństwa na kolei. Takim przedsięwzięciem jest stworzenie wraz z sygnatariuszami Deklaracji wspólnej publikacji. Wydawnictwo zawierać będzie artykuły opisujące dotychczasowe i przyszłe działania sygnatariuszy oraz ich osiągnięcia, które są wdrażane i prowadzone w ramach propagowania kultury bezpieczeństwa.

Premiera publikacji przewidziana jest podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2019 we wrześniu 2019 r.

Artykuły mają obejmować zagadnienia z zakresu:

  • innowacji, badań naukowych i techniki;
  • wdrożonych systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem;
  • programów kształcenia i działalności szkół oraz uczelni wyższych;
  • kultury bezpieczeństwa w praktyce;
  • relacji pracowników wyróżnionych w konkursie („bohaterów” kolei);
  • integracji i dostępu do usług kolei dla osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy wszystkich sygnatariuszy Deklaracji do wzięcia udziału w tym projekcie.

O zakwalifikowaniu artykułów do publikacji decydować będzie zespół redakcyjny. Objętość artykułu powinna zawierać się w przydziale od 10 do 24 tys. znaków ze spacjami. Artykuły oraz wszelkie pytania związane z publikacją można przesyłać na adres poczty elektronicznej kultura@utk.gov.pl.

Na zgłoszenia udziału czekamy do 17 maja, a termin na nadesłanie gotowych tekstów upływa 30 czerwca 2019 r.

 

do góry