Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Raport o opóźnieniach pociągów pasażerskich w 2018 r.

13.05.2019

Liczne prace remontowe, usterki systemu sterowania, awarie taboru i niewłaściwa organizacja odprawiania podróżnych to podstawowe przyczyny opóźnień pociągów pasażerskich w Polsce. Urząd Transportu Kolejowego szczegółowo przeanalizował przyczyny opóźnień blisko 1,8 mln pociągów pasażerskich. Za niepunktualność pociągów odpowiedzialni są zarządcy infrastruktury i przewoźnicy, także czynniki zewnętrzne (np. pogoda) i podmioty trzecie.

Publikacja pokazuje statystyki punktualności na przestrzeni ostatnich lat na sieci kolejowej oraz na stacjach, gdzie pasażerowie najdłużej czekają na opóźnione pociągi. Ocenie poddani zostali wszyscy przewoźnicy. Potwierdzono prawidłowość, że  najmniej punktualne są pociągi dalekobieżne (międzywojewódzkie), a najbardziej - pociągi realizujący swoje trasy na wydzielonej infrastrukturze. Wśród najczęstszych przyczyn opóźnień spowodowanych przez przewoźników można wymienić lokowanie podróżnych czy późne zgłoszenie gotowości do odjazdu, a także sprawy techniczne jak np. naprawa taboru lub wymiana na skutek awarii. Opracowanie przedstawia również sytuację Polski w porównaniu do innych krajów UE.

Po stronie zarządcy infrastruktury opóźnienia spowodowane były licznymi pracami modernizacyjnymi na infrastrukturze kolejowej. W szczególności bezpośrednie przełożenie na punktualność pociągów miały: niewłaściwa organizacja prac budowlanych, ograniczenia prędkości czy usterki urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym.

Analiza UTK porusza również kwestię pociągów odwołanych. Chociaż stanowią one jedynie niecały 1% liczby pociągów warto zauważyć, że następuje to najczęściej jako skutek awarii taboru. Przyczyna ta jest o tyle istotna, że w niektórych przypadkach awaria jednego pojazdu może oznaczać utrudnienia i zakłócenia w realizacji innych połączeń.

Częste opóźnienia i odwołania pociągów skutkują zauważalnym spadkiem jakości świadczenia usług i powodują pogorszenie konkurencyjności przewoźników kolejowych w stosunku do innych rodzajów transportu. Efektem braku działań w zakresie poprawy punktualności może być zmniejszenie liczby pasażerów oraz utrata zaufania do kolei. Aby zwiększyć punktualność pociągów w Polsce powinny zostać podjęte działania systemowe eliminujące zidentyfikowane przyczyny.

Zapraszamy do lektury naszego opracowania.

 

do góry