Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany w NVR a utrzymanie pojazdów kolejowych

10.05.2019

Dane w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) powinny odzwierciedlać stan faktyczny dotyczący pojazdu kolejowego. Wprawdzie dysponent pojazdu kolejowego ma obowiązek zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące pojazdu kolejowego do UTK, jednak przekazanie pojazdu do warsztatu utrzymaniowego nie jest zmianą dysponenta czy statusu pojazdu.

Czynności związane z utrzymaniem pojazdów kolejowych nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do Prezesa UTK i nie stanowią podstawy do wprowadzania zmian w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR). W związku z tym brak jest konieczności składania wniosku o zmianę dysponenta w NVR w sytuacji przekazania pojazdu do warsztatu utrzymaniowego.

Przekazanie pojazdu kolejowego do naprawy oraz wyłączenie z eksploatacji podczas jej trwania nie wymaga zmiany danych w NVR w zakresie dysponenta czy kodu statusu rejestracji. Takie działanie nie jest wymagane przez prawo, a dodatkowo generuje niepotrzebne koszty dla dysponenta. Warto podkreślić, że w takim przypadku warsztat utrzymaniowy nie jest nowym dysponentem pojazdu.

 

do góry