Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewodniki po IV pakiecie kolejowym - jednolite certyfikaty bezpieczeństwa

24.04.2019

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej opublikowała przewodniki dotyczące wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa w ramach IV pakietu. Zacznie on obowiązywać w części państw UE w połowie czerwca tego roku. W Polsce i krajach sąsiednich rok później.

Przewodniki opublikowane przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej stanowią wytyczne, które mają wpierać przedsiębiorstwa kolejowe oraz krajowe władze bezpieczeństwa w procesach związanych z wydawaniem jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa. Dotyczą one zarówno samej procedury wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa jak i wymagań zawartych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/762 ustanawiającym wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Przewodniki znajdują się pod adresami:

Jednolity certyfikat bezpieczeństwa stanowi potwierdzenie ustanowienia przez przewoźnika kolejowego lub zarządcę infrastruktury  systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolności do bezpiecznego prowadzenia działalności. System zarządzania bezpieczeństwem oznacza organizację, środki i procedury przyjęte przez zarządcę infrastruktury lub przewoźnika kolejowego w celu zapewnienia bezpiecznego zarządzania swoim działaniem. Jednolity certyfikat bezpieczeństwa zastąpi obecnie funkcjonujące certyfikaty bezpieczeństwa części A i B dla przewoźników kolejowych. Dla przedsiębiorstw operujących w więcej niż jednym kraju Unii Europejskiej jednolity certyfikat wydawany będzie przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej.

Wydawanie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa związane jest z IV Pakietem Kolejowym. Wchodzi on w życie 16 czerwca tego roku. Jednak niektóre kraje, w tym Polska i wszyscy jej sąsiedzi odroczyli wejście w życie IV Pakietu o rok. Dlatego w Polsce jednolite certyfikaty bezpieczeństwa będą wydawane od 16 czerwca 2020 r. Certyfikaty bezpieczeństwa w części A i B wydane przed tą datą zachowają swoją ważność do czasu końca ich ważności.

do góry