Nawigacja

Aktualności

Rejestr infrastruktury – potrzebne uzupełnienie danych

18.04.2019

Rejestr infrastruktury kolejowej RINF-PL został już uzupełniony o prawie wszystkie bocznice. 16 marca 2019 r. minął termin ustawowy na przekazywanie danych do rejestru. Jednak gromadzenie danych nadal trwa. Wszyscy zarządcy bocznic, którzy nie złożyli jeszcze wniosków umożliwiających dodanie danych bocznicy lub nie przekazali pełnych informacji powinni jak najszybciej uzupełnić braki.

Baza RINF-PL służy użytkownikom bocznic i zarządcom infrastruktury. Pozwala na identyfikacje danej infrastruktury w całej Unii Europejskiej. Do 16 marca zarządcy bocznic zobowiązani byli wprowadzić do rejestru brakujące informacje. Jednak w bazie nadal brakuje części danych. W module bocznic złożono 952 wnioski o stworzenie punktów operacyjnych. Po stworzeniu takiego punktu, zarządcy mogli samodzielnie wprowadzać dane o torach kolejowych na bocznicy. Złożone dotychczas wnioski obejmują około 80% bocznic. Zarządcy, którzy nie złożyli jeszcze odpowiednich wniosków powinni to niezwłocznie zrobić i uzupełnić brakujące informacje.

Dane zebrane w aplikacji RINF-PL posłużą do stworzenia rejestru infrastruktury kolejowej w Europie. Dzięki danym w nim zawartym możliwe będzie np. łatwe zaplanowanie trasy przewozu z bocznicy w Polsce w dowolne miejsce Europy. Zebrane dane będą również prezentowane w formie mapy. Rejestr infrastruktury kolejowej na poziomie europejskim wraz z komponentem mapowym tworzy Agencja Kolejowa Unia Europejska. Rejestr jest dostępny pod adresem https://rinf.era.europa.eu/rinf. Dostęp wymaga założenia konta.

Aplikacja RINF-PL jest cały czas rozwijana. Moduł przeznaczony dla bocznic kolejowych został zaktualizowany na początku kwietnia. Dzięki zebranym doświadczeniom udało się wprowadzić rozwiązania ułatwiające wprowadzanie nowych i aktualizację danych w rejestrze.

UTK wspiera przedsiębiorców w obsłudze zgłoszeń. W marcu w ramach Akademii UTK odbyły się warsztaty z obsługi europejskiego rejestru infrastruktury kolejowej RINF. Wzięło w nich udział 26 przedstawicieli 14 przedsiębiorstw. Uczestnicy reprezentowali użytkowników bocznic kolejowych, autoryzowanych zarządców infrastruktury oraz przewoźników kolejowych zarządzających bocznicami na podstawie posiadanego certyfikatu bezpieczeństwa. Także reprezentanci podmiotów, które przed warsztatami nie wystąpiły z wnioskiem o nadanie uprawnień mogli ze wsparciem trenerów przeprowadzić cały proces wprowadzania danych. Eksperci z UTK i PKP PLK rozwiązywali nietypowe problemy pojawiające się u różnych zarządców związane m.in. z eksploatowaniem torów kolejowych o szerokości 1520 mm czy wprowadzaniem bardzo dużych i złożonych bocznic kolejowych do rejestru.

W razie pojawiających się pytań lub wątpliwości dotyczących uzupełniania danych w aplikacji RINF-PL prosimy o kontakt na adres: rinf@utk.gov.pl.

Podstawa prawna:

do góry