Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko Prezesa UTK ws. weryfikacji WE podsystemu strukturalnego „Energia”

10.04.2019

Właściwe funkcjonowanie podsystemu strukturalnego „Energia” jest nierozerwalnie związane z zapewnieniem spełnienia wymagań zasadniczych. W związku z wątpliwościami dotyczącymi zasad przeprowadzania oceny poszczególnych parametrów określonych w TSI ENE, przedstawiamy stanowisko Prezesa UTK dotyczące weryfikacji podsystemu strukturalnego „Energia” w kontekście inwestycji dotyczących sieci trakcyjnej, układu zasilania i obu tych elementów.

Stanowisko przedstawia trzy sytuacje modernizacji lub odnowienia podsystemu strukturalnego „Energia” występujące na realizowanych inwestycjach:

  1. modernizacja lub odnowienie sieci trakcyjnej bez ingerencji w układ zasilania;
  2. modernizacja lub odnowienie samego układu zasilania;
  3. modernizacja lub odnowienie sieci trakcyjnej w ramach pierwszego etapu inwestycji, a w następnej kolejności modernizacja lub odnowienie układu zasilania.

Zależnie od tego, która z nich będzie miała miejsce przy realizacji danej inwestycji, przewidziano określone możliwości wykazania spełnienia właściwego wymagania wskazanego w TSI ENE.

W pierwszym przypadku wskazano, że spełnienie wymagania można osiągnąć poprzez przekazanie symulacji średniego napięcia użytecznego (zgodnie z pkt 4.2.4.2 załącznika do TSI ENE) albo przez wykorzystanie metodologii obliczeń zarządcy sieci trakcyjnej. W drugiej sytuacji podkreślono, że niezbędne jest spełnienie wymagania wskazanego w pkt 4.2.4.2 załącznika do TSI ENE za pomocą obliczenia średniego napięcia użytecznego przez przeprowadzenie symulacji, o której mowa we wspomnianym punkcie. Trzecia natomiast przewiduje możliwość etapowej realizacji inwestycji w ramach dłuższej perspektywy czasowej i związanymi z tym wymaganiami. W każdej ze wskazanych sytuacji określono również jaką rolę mają pełnić jednostki notyfikowane, które są podmiotami przeprowadzającymi weryfikację WE podsystemu.

Podstawę stanowiska stanowią dwa przepisy załącznika do TSI ENE: pkt 4.2.4.2. dotyczący obliczeń średniego napięcia użytecznego na pantografie w drodze symulacji oraz pkt 7.3.2. (3) dotyczący kompatybilności z istniejącym podsystemem „Energia”.

Stanowisko służy wykazaniu przesłanki określonej w art. 25e ust. 1a pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym, zgodnie z którą podsystem strukturalny może zostać dopuszczony do eksploatacji w systemie kolei, jeżeli jest on zabudowany i zainstalowany w taki sposób, że spełnia zasadnicze wymagania interoperacyjności systemu kolei oraz jest zapewniona jego zgodność z istniejącym systemem kolei, w skład którego wchodzi.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii

Wszystkie stanowiska Prezesa UTK mozna znaleźć na dedykowanej stronie www.

 

do góry