Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzje zarządców infrastruktury w sprawie opłat za dostęp do infrastruktury na RJP 2019/2020

04.04.2019

Na większości sieci kolejowych stawki za dostęp do infrastruktury kolejowej w RJP 2019/2020 pozostaną na podobnym poziomie jak obecnie. Zarządcy poinformowali Prezesa UTK o podjęciu takich decyzji.

Pięciu zarządców infrastruktury kolejowej poinformowało  1 Prezesa UTK, że w tracie obowiązywania kolejnego rozkładu jazdy pociągów 2019/2020 będą stosować stawki jednostkowe opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej obowiązujące w obecnym rozkładzie. Z możliwości tej skorzystali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Cargotor Sp. z o.o., Pomorska Kolej Metropolitarna S.A., CTL Maczki – Bór S.A. oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków.

Natomiast czterech zarządców infrastruktury kolejowej złożyło wnioski w sprawie zatwierdzenia projektów cenników na rozkład jazdy 2019/2020 w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej lub manewrowej. Do grupy tej należą PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (opłata podstawowa), Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (opłata podstawowa), Euroterminal Sławków sp. z o.o. (opłata podstawowa i manewrowa) oraz Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe „Betrans” sp. z o.o. (opłata manewrowa).

Po otrzymaniu takiego wniosku Prezes UTK kontroluje poprawność ustalania i pobierania przez zarządcę opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej oraz analizuje zgodność przedstawionego projektu cennika z przepisami prawa.  Weryfikuje również poprawność kalkulacji wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników mających wpływ na wysokość stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej. Decyzje o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia sposobu ustalania stawek jednostkowych opłat są publikowane w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK.

 

1 na podstawie art. 33 ust 22 ustawy o transporcie kolejowym

do góry