Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Opublikowano tekst jednolity rozporządzenia w sprawie badań maszynistów

01.04.2019

Tekst jednolity rozporządzenia zawiera wzory orzeczeń lekarskich dla maszynistów. Ośrodki badań lekarskich powinny zweryfikować stosowane wzory dokumentów. W orzeczeniach trafiających do Urzędu Transportu Kolejowego często powtarzają się podobne błędy, dlatego prosimy lekarzy i maszynistów, aby zwracali uwagę na poprawność wypełnienia dokumentu.

Orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną osób ubiegających się o świadectwo maszynisty oraz o zachowanie jego ważności jest potrzebne maszyniście do wykonywania zawodu. Dokument ten można otrzymać wyłącznie w ośrodku wpisanym przez Prezesa UTK na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych.

Przypominamy lekarzom orzecznikom oraz maszynistom, aby zwracali uwagę na formalną stronę wystawianego dokumentu. Im mniej błędów będzie w dokumentach przekazywanych od lekarzy, tym sprawniejszy będzie proces przedłużania ważności licencji maszynisty i wydawania licencji po aktualizacji ograniczeń zdrowotnych.

Na podstawie otrzymywanych orzeczeń pracownicy UTK zidentyfikowali najczęściej występujące błędy. Dlatego przed wyjściem z gabinetu lekarskiego warto sprawdzić czy otrzymany dokument zawiera:

  • numer orzeczenia lekarskiego,
  • prawidłowe dane personalne,
  • pieczęć podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania,
  • pieczęć i podpis uprawnionego lekarza,
  • wpisaną miejscowość i datę wystawienia orzeczenia,
  • datę następnego badania.

Ponadto należy zwrócić uwagę czy:

  • dane wypisane w orzeczeniu czytelne,
  • w orzeczeniu wykonano wszystkie wymagane skreślenia zgodnie z oznaczeniem „* – niepotrzebne skreślić”.

Sprawdzanie dokumentów pozwoli na wyeliminowanie ewentualnych pomyłek i jednocześnie przyśpieszy proces przedłużenia ważności licencji maszynisty.

 

do góry