Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Początek 2019 r. z niższymi przewozami towarów niż przed rokiem

29.03.2019

Koleją w lutym tego roku przewieziono 19 mln ton – o 1,8% mniej niż w lutym 2018 r. Praca przewozowa wyniosła ponad 4,5 mld ton-km, a praca eksploatacyjna prawie 6,5 mln poc-km. Wyniki te są niższe odpowiednio o 0,6% i 3%.

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy przewoźnicy zrealizowali przewozy ponad 38,7 miliona ton ładunków. To o 1,5 mln ton (3,8%) mniej niż w roku ubiegłym. Praca przewozowa zrealizowana w tym okresie to ponad 9 mld tonokilometrów, zaś eksploatacyjna 13,2 mln pociągokilometrów. Wartości te były niższe odpowiednio o 2,7% oraz 3,5%.

Średnia odległość przewozu 1 tony w lutym wyniosła 237 km, o blisko 3 km więcej niż rok wcześniej.

Szczegółowe dane dostępne są na stronie UTK w dziale Statystyka przewozów towarowych w zakładce  Dane eksploatacyjne.

do góry