Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie między UTK a Wojskową Akademią Techniczną

21.03.2019

Współpraca w obszarze edukacyjnym i badawczym to założenia porozumienia o współpracy między Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego i Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie.

Porozumienie podpisali dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT, Rektor Komendant WAT.

Urząd zobowiązał się między innymi do opiniowania programów kształcenia na kierunkach ze specjalnościami związanymi z transportem kolejowym czy do współpracy w zakresie praktyk studenckich. Uczelnia deklaruje m.in. uruchomienie oraz prowadzenie studiów podyplomowych i kursów oraz szkoleń związanych z transportem kolejowym. Dodatkowo strony porozumienia będą wzajemnie informowały się o organizowanych konferencjach, seminariach, studiach podyplomowych i szkoleniach z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, wdrażania interoperacyjności.

Misją Urzędu Transportu Kolejowego jest kreowanie bezpiecznych i konkurencyjnych warunków świadczenia usług transportu kolejowego. Natomiast jego wizją jest bycie nowoczesnym i otwartym urzędem, dbającym o wysokie standardy wykonywania usług na rynku transportu kolejowego.

Wojskowa Akademia Techniczna funkcjonuje od 1951 roku. Jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Jako otwarty uniwersytet techniczny, służy Siłom Zbrojnym, nauce, gospodarce i społeczeństwu. Obecnie na 8 wydziałach kształci prawie 10 tys. studentów.

Dla UTK istotna jest współpraca ze szkołami wyższymi. Podobne porozumienia podpisane zostały już z 8 uczelniami.

  • Porozumienie podpisali dr inż. Ignacy Góra oraz gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT
    Porozumienie podpisali dr inż. Ignacy Góra oraz gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT
  • Rozmowa tuż przed podpisaniem porozumienia
    Rozmowa tuż przed podpisaniem porozumienia
  • Prezes UTK podpisał już porozumienia z 9 uczelniami
    Prezes UTK podpisał już porozumienia z 9 uczelniami
do góry