Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Cennik PKP PLK w rozkładzie jazdy pociągów 2019/2020 taki jak przed rokiem

20.03.2019

PKP PLK poinformowały Prezesa UTK, że w kolejnym rozkładzie jazdy pociągów 2019/2020 będą stosować stawki jednostkowe opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej obowiązujące w rozkładzie jazdy pociągów 2018/2019.

Możliwość zastosowania cennika obowiązującego w poprzednim rozkładzie jazdy pociągów wynika z art. 33 ust. 22 ustawy  o transporcie kolejowym. Zgodnie z tym przepisem zarządca może podjąć decyzję o rezygnacji z opracowania projektu cennika, albo jego części. W takim przypadku stosowany jest  cennik, który obowiązywał w poprzednim rocznym rozkładzie jazdy pociągów. Zarządca ma jedynie obowiązek poinformowania Prezesa UTK o swojej decyzji oraz aktualizacji regulaminu sieci w zakresie cennika.

 Zarządca narodowej sieci kolejowej zaktualizował Regulamin sieci na rozkład jazdy pociągów 2019/2020 w zakresie cennika,  jako zmianę nr 2 Regulaminu sieci z 11 marca 2019 r. Aktualna treść Regulaminu sieci oraz informacja o zmianie została opublikowana na stronie PKP PLK.

Prezes UTK analizuje wprowadzone przez PKP PLK zmiany w Regulaminie sieci dotyczące systemu opłat za dostęp do infrastruktury oraz ich konsekwencje ekonomiczne dla zarządcy i funkcjonowania rynku kolejowego w rozkładzie jazdy pociągów 2019/2020.

do góry