Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje regulaminu dostępu do obiektów infrastruktury usługowej PKP PLK

20.03.2019

Do 15 kwietnia 2019 r. można nadsyłać opinie i uwagi dotyczące Regulaminu dostępu do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Konsultacje odbywają się w ramach prowadzonego przez Prezesa UTK postępowania obejmującego zgodność Regulaminu z ustawą o transporcie kolejowym.

Postępowanie administracyjne dotyczy zgodności zapisów Regulaminu dostępu do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanych przez PKP PLK (Regulamin OIU PLK) z wymaganiami określonymi w ustawie o transporcie kolejowym. Sprawa jest prowadzona przez Prezesa UTK z urzędu. Regulamin OIU PLK określa zasady korzystania z następujących obiektów:

  • stacje pasażerskie;
  • stacje rozrządowe;
  • tory postojowe;
  • tory ładunkowe;
  • obiekt usługowy do spraw opracowywania warunków i zarządzania przewozu przesyłek nadzwyczajnych.

W postępowaniu ustalone zostanie, czy i w jakim zakresie konieczne będzie wprowadzenie zmian do Regulaminu OIU PLK. Podstawę do określenia niezbędnych korekt stanowią  postanowienia art. 36f ustawy o transporcie kolejowym, zgodnie z którymi, Regulamin OIU powinien określać w szczególności:

  1. obiekty, których dotyczy i ich rodzaje;
  2. zakres udostępniania obiektów, za który operator jest odpowiedzialny;
  3. procedurę udostępniania obiektów, w tym termin składania wniosków oraz zakres informacji, jakie powinny zawierać;
  4. szczegółowe warunki techniczne dostępu do obiektów;
  5. wysokość opłat, które operator pobiera od przewoźników kolejowych za dostęp do obiektu.

Do materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu włączone zostały otrzymane do tej pory opinie i stanowiska przewoźników kolejowych lub reprezentujących ich organizacje, dotyczące zapisów regulujących dostęp do stacji pasażerskich.

Prezes UTK zachęca przedsiębiorców wykonujących przewozy kolejowe osób i rzeczy do przekazywania swoich opinii i uwag dotyczących zapisów Regulaminu OIU PLK do  15 kwietnia 2019 r. wysyłając je na adres utk@utk.gov.pl.

 

do góry