Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Postępowanie w sprawie cofnięcia STK certyfikatu bezpieczeństwa

07.03.2019

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa spółce STK S. A. Powodem były nieprawidłowości stwierdzone w trakcie przeprowadzonej u przewoźnika kontroli w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Kontrola wykazała liczne nieprawidłowości i zaniedbania w funkcjonowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem. Głównie naruszenia dotyczyły m.in. utrzymania pojazdów kolejowych, zarządzania kompetencjami personelu oraz zgłaszania, rejestracji i analizowania zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Naruszenia stwierdzone w trakcie kontroli świadczą o nienależytym funkcjonowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem. Stanowi to potencjalne zagrożenie wystąpieniem wypadków i incydentów zagrażających bezpieczeństwu w ruchu kolejowym.

Certyfikat bezpieczeństwa jest dokumentem potwierdzającym ustanowienie przez przewoźnika kolejowego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań bezpieczeństwa zawartych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności i innych przepisach prawa wspólnotowego i prawa krajowego. Ponadto uprawnia on przewoźnika do dostępu do infrastruktury kolejowej i świadczenia usług trakcyjnych. Cofnięcie certyfikatu bezpieczeństwa uniemożliwia prowadzenie dotychczasowej działalności przewozowej.

do góry